Läsvärt

Vi har samlat alla tips & råd du kan tänkas behöva i processen att hitta nästa hyresvärd, säljare eller hyresgäst, köpare. Allt för att det ska bli lätt att hitta rätt.

<<Tillbaka: Kontrakt

Kontrakt

Att tänka på när du skriver kontrakt för att hyra en lokal

Ofta är man glad och ivrig att flytta in när man har hittat en lokal till sin verksamhet. Men det är viktigt att se till att det juridiska blir rätt från början. I Hyreslagen bestäms många av hyresreglerna, i övrigt råder avtalsfrihet. Parterna har alltså stor frihet att i hyresavtalet komma överens om vilka regler som ska gälla den specifika uthyrningen. Vi bad Karin Gjörtler på Fastighetsägarna att svara på de vanligaste frågorna vid lokalhyreskontrakt.

Kan jag välja hur lång eller kort uppsägningstid jag vill?

- I 4§ Hyreslagen finns vissa minimitider när det gäller uppsägning. Om parterna avtalar om kortare tider än minimitiderna är de bindande endast för hyresgästen. Hyresvärden är tvungen att följa minimitiderna i hyreslagen. Det är dock tillåtet att avtala om längre uppsägningstider.

Kan jag avtala om vilken lokalhyra jag vill?

- Vid nyuthyrning av lokaler råder marknadshyra. Hyresgästen och hyresvärden ska komma överens om vad lokalen är värd. Man brukar ta hänsyn till lokalens läge, skick, storlek, modernitetsgrad och andra faciliteter. Sådana kan vara AC, parkeringsplatser, stora skyltfönster, sophämtning, ytskiktsunderhåll med mera. Vid villkorsändring av ett kontrakt måste de begärda nya villkoren vara skäliga och det omfattar även hyran. Om den begärda hyran anses oskälig vid en eventuell prövning i hyresnämnden, kan hyresgästen begära skadestånd. Det är därför viktigt att som hyresvärd kontrollera aktuell marknadshyra för området innan man gör en uppsägning för omförhandling av hyresvillkor.

Vem ska betala underhållet och driften av lokalen?

- Utgångspunkten i hyreslagen är att hyresvärden vid tillträdet ska tillhandahålla en för ändamålet fullt brukbar lokal, om inget annat avtalats. Praxis i standardavtalen är dock att lokalen hyrs ut i befintligt skick. Vem som efter tillträdet ska stå för exempelvis ytskiktsunderhåll eller drift av ventilationsanläggning får parterna avtala om. Har parterna inte enats om vem som ska reparera exempelvis vitvaror som var fullt fungerande vid tillträdet, är det dock hyresvärden som bär ansvaret. För att undvika tråkiga diskussioner är det viktigt att upprätta tydliga gränsdragningslistor med vem som är ägare, vem som står för reparation/underhåll och vem som står för utbyte av olika faciliteter i lokalen.

I vilket skick ska lokalen vara när den lämnas tillbaka till hyresvärden?

- Praxis i lokalhyreskontrakt är att lokalen ska lämnas i godtagbart skick. Vad som avses med godtagbart skick varierar. Ett viss normalt slitage måste hyresvärden dock tåla. Ett tips är att tydliggöra vad som avses med godtagbart skick när kontraktet upprättas för att undvika tråkiga diskussioner när avtalsförhållandet upphör. Fastighetsägarna har utbildningar i bland annat Grundläggande hyresrätt och Att skriva kommersiella hyreskontrakt. Läs mer här.

Om en konflikt bryter ut mellan hyresvärd och hyresgäst hjälper Hyresnämnden till med medling mellan parterna. Hyresnämnden kan också svara på frågor som gäller hyreskontrakt.

Fastighetsägarna

Presenteras i samarbete med Fastighetsägarna