Hyresnivåer

Svefa logotype
I samarbete med Svefa sammanställer vi löpande de aktuella hyresnivåerna för lokaler i 18 utvalda orter i Sverige. Svefa erbjuder spetskompetens och kvalificerad fastighetsrådgivning inom strategi & organisation, värdering & analys, samhällsbyggnad & fastighetsutveckling, strategisk & operativ förvaltningsrådgivning, transaktioner & uthyrning.
För mer information kontakta Svefa.
Kriterierna för indelning av olika delmarknader har gjorts utifrån områdets direktavkastningskrav och hyresnivåer, det vill säga en bedömning av områdets attraktivitet på fastighetsmarknaden. Här kan du läsa mer om kriterierna som använts för tabellerna >>

Det ska noteras att de redovisade uppgifterna från Svefas rapport utgör en normalfördelning inom vilken av huvuddelen av marknadsnoteringarna befinner sig och att uppgifterna inte bör ligga till grund för affärsbeslut eller dylikt.
Objektvision och Svefa friskriver sig från allt ansvar för förluster eller skador att relatera till användningen av och affärsbeslut fattade utifrån uppgifterna eller vad som i övrigt framgår av Svefas rapport.

Marknadsdatan avser 2020.

Läs vår artikel om vad som menas med ABC-läge >>

Stockholm

Hyresnivåer kr/m² 2020

Läge Kontor Butik Industri
AA 5 500 - 8 200 2 600 - 18 500
A 3 600 - 6 800 2 100 - 8 500 1 000 - 1 500
B 2 500 - 4 200 1 500 - 4 900 825 - 1 200
C 1 250 - 3 000 1 000 - 2 200 750 - 1 050

Göteborg

Hyresnivåer kr/m² 2020

Läge Kontor Butik Industri
AA 2 000 - 3 400 3 000 - 11 500
A 1 800 - 3 000 1 500 - 7 000 475 - 1 100
B 1 300 - 2 400 1 000 - 4 000 475 - 1 000
C 1 000 - 1 800 700 - 1 500 425 - 700

Malmö

Hyresnivåer kr/m² 2020

Läge Kontor Butik Industri
AA 2 500 - 3 000 3 750 - 6 000
A 2 000 - 2 850 3 000 - 4 000 650 - 1 000
B 1 500 - 2 300 1 500 - 2 750 500 - 800
C 1 000 - 1 350 700 - 1 300 400 - 800

Uppsala

Hyresnivåer kr/m² 2020

Läge Kontor Butik Industri
A 1 700 - 3 000 2 200 - 5 200 850 - 1 300
B 1 300 - 2 000 800 - 3 850 650 - 1 100
C 800 - 1 300 750 - 1 400 550 - 1 000

Linköping

Hyresnivåer kr/m² 2020

Läge Kontor Butik Industri
A 1 400 - 2 400 1 500 - 5 000 400 - 800
B 1 000 - 1 800 1 000 - 2 500 350 - 700
C 800 - 1 400 600 - 1 100 300 - 600

Västerås

Hyresnivåer kr/m² 2020

Läge Kontor Butik Industri
A 1 200 - 2 000 1 500 - 3 500 550 - 900
B 1 000 - 1 500 1 000 - 1 900 500 - 800
C 850 - 1 250 700 - 1 000 450 - 650

Örebro

Hyresnivåer kr/m² 2020

Läge Kontor Butik Industri
A 1 200 - 2 100 1 500 - 3 500 600 - 1 100
B 1 000 - 1 500 1 000 - 1 900 550 - 850
C 800 - 1 200 700 - 1 100 500 - 750

Helsingborg

Hyresnivåer kr/m² 2020

Läge Kontor Butik Industri
A 2 000 - 2 750 2 750 - 4 000 600 - 900
B 1 250 - 1 750 1 200 - 3 000 450 - 700
C 1 000 - 1 250 600 - 1 000 400 - 600

Norrköping

Hyresnivåer kr/m² 2020

Läge Kontor Butik Industri
A 1 200 - 2 200 1 500 - 4 200 475 - 750
B 900 - 1 350 1 000 - 3 000 400 - 600
C 800 - 950 600 - 1 000 400 - 550

Jönköping

Hyresnivåer kr/m² 2020

Läge Kontor Butik Industri
A 1 500 - 2 300 1 500 - 4 500 500 - 1 000
B 1 000 - 2 100 800 - 1 800 400 - 800
C 900 - 1 400 500 - 1 100 400 - 750

Umeå

Hyresnivåer kr/m² 2020

Läge Kontor Butik Industri
A 1 200 - 2 200 1 500 - 3 800 650 - 1 000
B 950 - 1 500 900 - 2 000 600 - 800
C 750 - 1 000 700 - 1 100 450 - 700

Lund

Hyresnivåer kr/m² 2020

Läge Kontor Butik Industri
A 2 000 - 2 650 2 750 - 3 500 600 - 1 000
B 1 150 - 1 750 1 000 - 1 750 400 - 750
C 850 - 1 250 700 - 1 250 350 - 500

Sundsvall

Hyresnivåer kr/m² 2020

Läge Kontor Butik Industri
A 1 400 - 2 000 1 300 - 2 600 600 - 950
B 1 300 - 1 700 800 - 1 500 425 - 875
C 775 - 1 100 600 - 1 000 350 - 800

Gävle

Hyresnivåer kr/m² 2020

Läge Kontor Butik Industri
A 1 000 - 1 800 1 500 - 4 000 550 - 900
B 900 - 1 350 800 - 3 300 450 - 750
C 750 - 1 000 600 - 900 400 - 650

Karlstad

Hyresnivåer kr/m² 2020

Läge Kontor Butik Industri
A 1 300 - 2 300 2 000 - 4 000 500 - 900
B 1 000 - 1 550 1 000 - 2 800 425 - 825
C 750 - 975 700 - 1 100 400 - 650

Växjö

Hyresnivåer kr/m² 2020

Läge Kontor Butik Industri
A 1 200 - 2 100 1 200 - 2 500 450 - 800
B 900 - 1 700 800 - 1 600 400 - 700
C 600 - 1 000 700 - 1 100 350 - 550

Luleå

Hyresnivåer kr/m² 2020

Läge Kontor Butik Industri
A 1 150 - 1 700 1 600 - 3 000 550 - 900
B 900 - 1 400 900 - 1 500 500 - 750
C 650 - 950 600 - 1 000 425 - 625

Östersund

Hyresnivåer kr/m² 2020

Läge Kontor Butik Industri
A 925 - 1 800 1 000 - 2 400 450 - 900
B 750 - 1 350 900 - 1 600 400 - 800
C 550 - 900 500 - 1 000 300 - 450