Läsvärt

Vi har samlat alla tips & råd du kan tänkas behöva i processen att hitta nästa hyresvärd, säljare eller hyresgäst, köpare. Allt för att det ska bli lätt att hitta rätt.

<<Tillbaka: Hyra i andra hand

Hyra i andra hand

Det här gäller när du hyr i andra hand

Det är ganska vanligt att hyra lokal i andra hand men glöm inte att skriva ett andrahandskontrakt på vad som gäller.

Andrahandsmarknaden för lokaler innefattar alla typer av lokaler så som kontor, butiker, lager och industrier. En lokal eller en del av en lokal hyrs oftast ut i andra hand när ett företag har för stora lokaler som delvis eller helt står tomma. På så sätt kan man dela på lokalkostnaderna och förhindra en eventuell flytt. Hyra kontor i andra hand kan därför vara smart för mindre företag som vill hitta ett prisvärt alternativ.

Förstahandskontraktet gäller

Enligt hyreslagen får man inte inrymma utomstående som kan medföra men för hyresvärden. Vad som är så kallade men för hyresvärden avgörs från fall till fall. Ett exempel skulle dock kunna vara om andrahandshyresgästen brukar lokalen till något annat användningsområde än det som är tillåtet enligt förstahandskontraktet. Om man hyr en lagerlokal i första hand ska man därför vid partiell uthyrning hyra ut den till en annan lagerverksamhet. Det gäller alla typer av lokaler. Oftast är det också enklast att till exempel hyra en butik i andra hand om man vill bedriva butiksverksamhet. Lokalen är då redan anpassad till den typen av verksamhet.

Glöm inte att skriva ett andrahandskontrakt

Aktörerna får själva avtala om till exempel ersättning och uppsägningstid eftersom det inte är reglerat i lag. Skriftliga avtal på vad som gäller för upplåtandet är dock viktigt för att undvika missförstånd. Dessutom har andrahandshyresgästen indirekt besittningsskydd efter nio månader såvida det inte avtalats bort. Andrahandshyresgästen kan då till exempel ha rätt till ersättning för merkostnader i samband med flytt om hyreskontraktet sägs upp. Det indirekta besittningsskyddet går dock att reglera bort i avtalet, vilket många andrahandsuthyrare gör för att inte bli betalningsskyldiga vid en eventuell framtida hyresuppsägning. Det finns enkla standardavtal att köpa på nätet och behöver inte kräva juridisk hjälp.