Policy

Policy för annonsering

Om Objektvision.se

För att villkoren ska bli lika för alla annonsörer och dessutom underlätta för våra användare, finns regler för annonsering på Objektvision.se. Policyn går i korthet ut på att annonsören inte avsiktligt får manipulera presentationen av sökresultatet. Det är inte tillåtet att skriva siffror, specialtecken eller t ex "A-läge", för att hamna högre upp på träfflistan. Vi förbehåller oss rätten att justera, neka eller avlägsna annonser som inte uppfyller vår policy. Var snäll att respektera och följa vår annonspolicy.

  • Endast objekt som är tillgängliga för uthyrning och/eller försäljning får anges. Annonsören får inte i annons ange ett redan uthyrt eller sålt objekt och inte heller får annonsören efterfråga objekt för förmedlingsuppdrag i marknadsföringssyfte av sin egen verksamhet.

  • Annonsören får inte manipulera eller ange missvisande information, som påverkar presentationen av sökresultatet. Det är inte tillåtet att t.ex. i adressfältet skriva siffror eller specialtecken och inte heller beskrivande uttryck ("A-läge" etc) för att på så vis hamna högre upp i listan över sökresultat.

  • Annonsören ansvarar för att om objektet angiven information är korrekt samt att annonsören har rätt att marknadsföra objektet.

  • Objektet ska endast marknadsföras och klassificeras i den typ/typer av användningsområde, som är relevant för objektet.

  • Bilder och grafiska illustrationer ska vara korrekta, på ett skalenligt sätt återge objektet samt vara relevanta för återgivningen av objektet.

  • Annonsören ansvarar för att all information i annonsen, t.ex. inlagda bilder och grafiska illustrationer, får användas i annonsen och att sådant återgivande inte strider mot lag.

  • Den bild eller grafiska illustration, som återges i träfflistan, d.v.s. sökresultatet, skall föreställa objektet samt ge en rättvisande bild. Logotyper, varumärken m.m. för att profilera annonsörens verksamhet eller bolag är inte tillåtet att använda som bild eller grafisk illustration i träfflistan.

  • All information och text i annonsen skall vara på svenska.

  • Annonsören får inte i information (vare sig det är i text eller bildform) uttrycka negativa åsikter om tredje man (d.v.s. juridiska och fysiska personer, stat, myndighet och kommun) och inte heller återge information om annonsören, objektet eller det område i vilket objektet är beläget, som inte är relevant för att beskriva objektet och objektets användningsområde.

Annonsören åtar sig att följa Objektvision AB:s policy för annonsering. Om annons och/eller dess innehåll är i strid med denna policy skall annonsören omedelbart och på eget initiativ korrigera informationen, så att den inte strider mot policyn. Om sådan korrigering inte sker, förbehåller sig Objektvision AB sig rätten att, utan föregående kommunikation med annonsören, neka, justera eller radera annonsen utan att annonsören har rätt till ersättning för eventuell skada eller uppkommen kostnad. Om radering av annons, som strider mot ovan angivna policy, äger annonsören inte heller rätt till ersättning för annonskostnaden.

Senast uppdaterad 2018-03-05