Läsvärt

Vi har samlat alla tips & råd du kan tänkas behöva i processen att hitta nästa hyresvärd, säljare eller hyresgäst, köpare. Allt för att det ska bli lätt att hitta rätt.

<<Tillbaka: Lokaler och hyresnivåer i Jönköping

Jönköping

Jönköping

Aktuell lokalmarknad i Jönköping

I Jönköping ser läget för kontorsfastigheter och logistikfastigheter fortsatt ljust ut. Det är stor efterfrågan på yteffektiva och moderna kontor och närheten till E4:an gör Jönköping till ett utmärkt läge för bolag att placera sin logistik på. Flera butikskedjor har lämnat centrum till fördel för externa handelsområden och dessa butikslokaler görs om till kontor. Hyresnivåerna för industri- och logistiklokaler är stabila.

Positiv utveckling på kontorsmarknaden

Trots rådande coronapandemi är efterfrågan på kontorslokaler i Jönköping stor. Näringslivet expanderar och det är låg arbetslöshet vilket resulterar i en positiv utveckling för kontorsmarknaden. Företag söker främst efter moderna och yteffektiva kontorslokaler med bra läge nära centrum. Detta har lett till att det planeras och byggs flera nya kontorshus som ska möta företagens behov. Den stora efterfrågan leder även till att hyresnivåerna för moderna kontor förväntas stiga något.

Logistikfastigheter på ett strategiskt läge

Jönköping har ett utmärkt läge för logistiklokaler tack vare närheten till E4:an och riksväg 40. Flera stora företag såsom Ikea och Elgiganten har redan förlagt sina logistiklokaler här och fler företag förväntas följa i samma spår. Det har skapats flera nya logistikområden för att möta den stora efterfrågan. Torsvik/Stigamo och Hedentorp är två väletablerade lägen där logistiklokalerna är eftertraktade.

Nya fastighetsprojekt i Jönköping

Det är mycket nytt på gång i Jönköping som har en hög tillväxt när det kommer till befolkning, näringsliv och utbyggnad. Några spännande fastighetsprojekt är följande:

Haga Företagspark – Detta ska bli ett nytt affärs- och handelsområde med ett attraktivt läge i den nya stadsdelen Munksjöstaden. Här kommer serviceföretag, butiker, grossister och produktionsbolag att kunna hyra lokaler i som de själva kan vara med och påverka.

Werket – Werket ska bli en modern mötesplats med flexibla kontorslösningar och service mitt i city. Fastigheten på 21 000 kvm kommer blir den kontorsmöjlighet som flera företag i Jönköping söker efter.

Science Park – Populära Science Park där företag kan hyra kontor planeras att byggas ut med cirka 10 000 kvm för att kunna ta in fler hyresgäster.

Kvarteret Grävlingen – Kvarteret Grävlingen har i januari 2018 fått positivt planbesked och här förväntas nu utvecklas ca 9 000 kvm kontor samt flera bostadshus.

Jönköping har en positiv utveckling både när det kommer till bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter. Det är stort fokus på pågående och planerade projekt som kommer erbjuda Jönköpingsborna lokaler som passar deras behov.

Källor:
Svensk Fastighetsmarknad 2020 Svefa
CBRE Real Estate Market Outlook, CBRE Sweden logistics market report (2020)
https://www.jonkoping.se/byggabomiljo/kommunalabyggprojekt.4.74fef9ab15548f0b8002058.html