Läsvärt

Vi har samlat alla tips & råd du kan tänkas behöva i processen att hitta nästa hyresvärd, säljare eller hyresgäst, köpare. Allt för att det ska bli lätt att hitta rätt.

<<Tillbaka: Lokaler och hyresnivåer i Norrköping

Norrköping

Norrköping

Aktuell lokalmarknad i Norrköping

Marknaden i Norrköping ligger fortsatt stabilt för såväl bostäder som kommersiella fastigheter. Staden satsar nu på att skapa ökad nyproduktion samt genomför ytterligare utvecklingsprojekt, och det finns goda förutsättningar för Norrköping att växa inom logistikfastigheter tack vare sitt strategiska läge.

Intresse för logistikfastigheter ökar i Norrköping

Trots coronapandemin har näringslivet i Norrköping klarat sig bra. Intresset för logistikfastigheter har ökat och Norrköping ligger bra till med sitt strategiska läge precis vid E4:an och en modern fullservicehamn samt bra järnvägsförbindelser. En av de största transaktionerna i Norrköping förra året var Kapitalförvaltaren Barings som förvärvade fem logistikfastigheter på 122 000 kvm av PostNord för 960 mkr.

Efterfrågan på moderna kontor ligger stabilt

Marknaden för kontorslokaler i Norrköping är stabil sedan flera år tillbaka och ser ut att fortsätta på samma sätt även under coronapandemin. Det efterfrågas framförallt moderna kontor i Norrköpings centrala delar. Här är det hög fart på nyproduktion vilket kan innebära sänkta hyresnivåer för äldre kontor.

Nya projekt för ett attraktivt Norrköping

Norrköping fortsätter att växa med flera nya projekt och utbyggnader, och de satsar framförallt på att möta det ökade behovet av logistikfastigheter. Det utvecklas även helt nya stadsdelar för att Norrköping ska bli en levande stad.

Butängen Detta ska bli en ny levande stadsdel i Norrköping. Här ska bostäder, kontor, handel och skolor byggas och det kommer en ny station som förläggs strax norr om den befintliga. Det ska bli plats för 12 000 människor att bo och 6 000 att arbeta.

Sandtorp Två kilometer från centrum utvecklas Sandtorp med bostäder, skolor, affärer och arbetsplatser. Det finns goda kommunikationer med spårvagn och bussar som gör detta till ett attraktivt läge att bo och jobba på. Den sista byggetappen påbörjas våren 2021.

Malmölandet – Malmölandet utvecklas för att möta det stora behovet av logistiklokaler. Området ska bli ett industri- och logistikcentrum för företag som behöver mycket yta och närhet till hamn, järnvägar och vägnät.

Detta är bara några exempel på vad som är på gång i Norrköping. Utvecklingen går framåt för att göra Norrköping till en attraktiv stad med ett blomstrande näringsliv.

Källor:
Svensk Fastighetsmarknad 2020 Svefa
CBRE Real Estate Market Outlook, CBRE Sweden logistics market report (2020)
https://www.norrkoping.se/boende-trafik-och-miljo/planer-och-byggprojekt