Läsvärt

Vi har samlat alla tips & råd du kan tänkas behöva i processen att hitta nästa hyresvärd, säljare eller hyresgäst, köpare. Allt för att det ska bli lätt att hitta rätt.

<<Tillbaka: Lokaler och hyresnivåer i Linköping

Linköping

Linköping

Aktuell lokalmarknad i Linköping

Tillväxt och innovation präglar universitetsstaden Linköping. Med över ett decennium av stadig befolkningsökning satsar man nu vidare på både universitetet och sjukhuset. Nyproduktionen av bostäder slår rekord och efterfrågan är fortsatt hög.

En stad i utveckling

Linköping befinner sig i framkant avseende såväl teknik som miljö. Omfattande satsningar sker på universitetet och arbetet med att bygga ”framtidens universitetssjukhus” fortsätter under kommande år.

Vid Science Park Mjärdevi växer sedan 2011 den nya stadsdelen Ebbepark fram. Såväl bostäder som kontorslokaler, butiker och service uppförs i området, där flera globalt erkända företag inom teknik och innovation redan etablerat sig. Kunskap och hållbarhet är ledord när företagen flyttar in i området, som beräknas stå klart 2023.

Fortsatt stabil marknad för handeln

I stadsdelen Tornby finns cirka 400 företag och området utgör därmed ett av Sveriges största handelscentrum. Coop väljer nu att lämna Tornby, men marknaden är trots det fortsatt stark. Agora sålde efter tre år Ekholmen Centrum, 12 800 kvm, bestående av butiker och offentlig service. Köpare var ICA Fastigheter.

Satsar på infrastruktur och industri

I Linköping finns tiotalet industriområden och staden genomför flera satsningar för att utveckla segmentet ytterligare. Linköping innehar, tillsammans med grannstaden Norrköping, Sveriges tredje bästa logistikläge. God infrastruktur och ett attraktivt geografiskt läge lockar många intressenter att etablera sig här.

Linköping berörs också av etableringen av höghastighetståg i samband med färdigställandet av Ostlänken. När tågen rullar når invånarna huvudstaden på en timma, vilket gör Linköping än mer attraktivt för både privatpersoner och företag. Staden ska i framtiden växa på Stångåns östra sida, där nya stadsdelen Stångebro byggs i anslutning till nuvarande stadskärnan. Kommunen planerar också att bygga en ny centralstation för att möta framtidens förutsättningar.

Källor:
CBRE Real Estate Market Outlook, CBRE Sweden logistics market report (2018)
CBRE Sweden Logistics market (2017)
Colliers International (2018)
Newsec (2018)