Läsvärt

Vi har samlat alla tips & råd du kan tänkas behöva i processen att hitta nästa hyresvärd, säljare eller hyresgäst, köpare. Allt för att det ska bli lätt att hitta rätt.

<<Tillbaka: Lokaler och hyresnivåer i Umeå

Umeå

Umeå

Aktuell lokalmarknad i Umeå

I Umeå pågår flera projekt som förväntas ha stor betydelse för näringslivet såsom Norrbotniabanan och det nya handelsområdet Sandbäcken. Transaktionsmarknaden har, som i övriga landet, varit relativt låg men stabil. Fler företag väljer coworking som möjliggör flexibilitet kring både lokaler och avtal. Därmed har det etablerats flera lokaler för just coworking.

Fortsatt god efterfrågan för kontorslokaler

Marknaden för kontorslokaler i Umeå är god och möter även framåt av hög efterfrågan. Främst gäller detta moderna och yteffektiva lokaler i attraktiva lägen. Nyproducerade byggnader hittar snabbt intressenter och hyresnivåerna är på uppåtgående sedan flera år - en trend som väntas fortsätta, särskilt för de lokaler som uppfyller önskemålen avseende standard.

Flexibla kontor för företagens nya behov

Nu har trenden med coworking kommit igång på allvar till Umeå. Coronapandemin har gjort att allt fler företag söker efter moderna och flexibla kontorslösningar både när det kommer till lokaler och hyreskontrakt. Detta till följd av att mer av personalen arbetar hemifrån. Senaste året har bland annat Campus Umeå och A Working Lab etablerats som ett steg mot att erbjuda coworking för Umeås företag.

Flera betydelsefulla projekt i Umeå

Det är flera projekt på gång i Umeå som är en stad i tillväxt. Projekten förväntas ha stor betydelse för Umeås näringsliv.

Norrbotniabanan – Norrbotniabanan är en ny järnväg som ska gå mellan Umeå och Luleå och som öppnar upp för både ökat resande och transporter. En förbättrad infrastruktur kommer knyta samma Norrlands regionstäder och öppna upp för nya investeringar och etableringar.

Norra Ön – Detta blir en helt ny stadsdel med plats för cirka 2 800 bostäder och verksamheter. Här ska umeåborna kunna leva ett praktiskt och hållbart liv med närhet till allt som behövs. Projektet byggs i etapper och från år 2026 förväntas det ta minst 15 år innan Norra Ön är helt klar.

Tomtebo Strand – Även Tomtebo Strand ska bli en ny stadsdel mellan Tomtebo och Universitetsområdet. Här kommer det bland annat byggas bostäder, skolor och verksamhetslokaler. Området förväntas vara klart för inflyttning 2023/2024.

Sandbäcken – Väster om Ersboda planeras ett modernt och hållbart handelsområde på 37 500 kvm yta. Infrastrukturen börjar byggas 2021.

I alla nya projekt har hållbarhet en central del då Umeås kommun har för avsikt att vara helt klimatneutrala till 2030. Detta är ytterligare ett steg mot att bli en attraktiv stad som lockar för både företag och invånare.

Källor:
Svensk Fastighetsmarknad 2020 Svefa
CBRE Real Estate Market Outlook, CBRE Sweden logistics market report (2020)
https://www.umea.se/byggaboochmiljo/stadsplaneringochbyggande.4.88db09b1724ee319cac8.html