Läsvärt

Vi har samlat alla tips & råd du kan tänkas behöva i processen att hitta nästa hyresvärd, säljare eller hyresgäst, köpare. Allt för att det ska bli lätt att hitta rätt.

<<Tillbaka: Lokaler och hyresnivåer i Örebro

Örebro

Örebro

Aktuell lokalmarknad i Örebro

Tack vare sitt strategiska läge i mellersta Sverige är Örebro ett av Sveriges starkaste logistikcentrum. Under coronapandemin har e-handeln ökat stort vilket medför en stark efterfrågan på logistikfastigheter i Örebro. Även den kommersiella fastighetsmarknaden ser ljus ut med en hög efterfrågan på moderna och yteffektiva kontorslokaler.

Positiv utveckling på kommersiella fastighetsmarknaden

Örebro har länge haft ett starkt investeringsintresse när det kommer till logistikfastigheter på grund av sitt utmärkta läge i mellersta Sverige med goda kommunikationer längs vägarna E18 och E20. Investeringarna i logistikfastigheter fortsätter att öka och fler företag väljer att förlägga sina logistiklokaler här. Även kontorsmarknaden har en positiv utveckling trots rådande coronapandemi. Det är stor efterfrågan på moderna och yteffektiva kontor och det är fortsatt hög projektaktivitet.

Nya projekt för ett växande Örebro

För att Örebro ska kunna få växa och bli en attraktiv stad för alla pågår det flera byggprojekt både för att skapa helt nya stadsdelar och ny fastighetsprojekt. Här är några av de projekt som pågår idag:

Örebro Entré – Örebro Entré ska bli ett område mitt i centrum med hotell, restauranger, kontor och vackra utemiljöer. Den första etappen beräknas vara klar i november 2021.

Örebro Södra – Här ska det byggas ett helt nytt kontorsområde med höga hus och en modern pendlarstation. Syftet är att ta tillvara på områdets strategiska plats med sitt centrala läge. Projektet beräknas vara helt klart cirka 2030.

CV-området – Detta gamla industriområde ska bli en ny levande stadsdel med grönområden, bostäder och arbetsplatser. Området på cirka 30 hektar ska utvecklas i etapper och förväntas stå färdigt år 2040.

Bettorp – Bettorps verksamhetsområde planeras att byggas ut med lager, industri, kontor och handel. Området är 34 hektar där mycket av ytan kommer ha skyltläge från motorvägen.

Örebros framtid ser ljus ut med flera projekt som ska möjliggöra en ännu kraftigare tillväxt under kommande år.

Källor:
Svensk Fastighetsmarknad 2020 Svefa
CBRE Real Estate Market Outlook, CBRE Sweden logistics market report (2020)
https://www.orebro.se/bygga-bo--trafik/aktuella-byggprojekt.html