Läsvärt

Vi har samlat alla tips & råd du kan tänkas behöva i processen att hitta nästa hyresvärd, säljare eller hyresgäst, köpare. Allt för att det ska bli lätt att hitta rätt.

<<Tillbaka: Lokaler och hyresnivåer i Örebro

Örebro

Örebro

Aktuell lokalmarknad i Örebro

Örebro växer i rekordtakt och kommunen är idag Sveriges sjätte största. Med ett attraktivt läge, goda kommunikationer och ett stort utbud av service, kan man räkna med fortsatt dragningskraft för staden även framåt. Örebro genomför nu flera satsningar för att möta behoven från en växande befolkning.

En marknad präglad av utveckling

Efterfrågan på kontor i Örebro är hög och senaste årens nyproduktion har inte påverkat den låga vakansgraden. Liksom för landet i stort är intresset störst för flexibla och yteffektiva lokaler i attraktiva lägen.

Bland nytillskotten märks två moderna kontor vid Behrn Arena om sammanlagt 5500 kvm, samt det innovativa företagshotellet Myoffice i Gustavsvik. Även projektet Citypassagen vid Resecentrum står nu klart och är uthyrt till kommunen, Migrationsverket och Försäkringskassan. Här kommer även en restaurang att finnas i markplan.

Kultursatsning och en ny stadsdel

Växande befolkning kräver också investeringar i butiker och service. Bland satsningarna kan nämnas Husherren Fastigheters nybyggnation i stadsdelen Norr. Vid Svampen byggs nu både bostäder, service och butiker och i Norra Ormesta ska en helt ny stadsdel växa fram. Projektet Kulturkvarteret vid Konserthuset pågår och planeras vara klart 2020. Här kommer både Kulturskolan och Stadsbiblioteket att flytta in.

En av landets viktigaste knytpunkter

Örebro utgör idag ett av Sveriges centrum avseende logistik. Även inom detta segment präglas marknaden av stark tillväxt. Allt fler stora aktörer etablerar sig i staden och planer för ett nytt logistikcentrum samt en ny terminal i Torsjö kommer att möjliggöra ännu kraftigare tillväxt under kommande år.

Källor:
CBRE Real Estate Market Outlook, CBRE Sweden logistics market report (2018)
CBRE Sweden Logistics market (2017)
Colliers International (2018)
Newsec (2018)