Läsvärt

Vi har samlat alla tips & råd du kan tänkas behöva i processen att hitta nästa hyresvärd, säljare eller hyresgäst, köpare. Allt för att det ska bli lätt att hitta rätt.

<<Tillbaka: Lokaler och hyresnivåer i Stockholm

Stockholm

Stockholm

Aktuell lokalmarknad i Stockholm

Trots en oroligare bostadsmarknad präglas Stockholm av fortsatt tillväxt. Staden är den snabbast växande huvudstaden i Europa och utgör en tredjedel av landets ekonomi. Trots en dämpad bostadsmarknad blomstrar marknaden för kontorslokaler med rekordlåg vakansgrad, och utflyttningen till kranskommunerna fortsätter. Samtidigt ställer en kraftigt ökad näthandel nya krav på såväl handeln som lager och logistik.

Stor efterfrågan på små kontor

Kontorshyrorna i Stockholm fortsätter att stiga och ligger nu på samma nivåer som London och New York. Vakansgraden ligger på rekordlåga 2 - 3% i de centrala delarna av staden.

I Stockholm finns rekordmånga företag i uppstartsfasen, särskilt inom tekniksegmentet. En konsekvens av detta är stor efterfrågan på mindre kontorslokaler. I city blir det svårt att möta den stora efterfrågan på lokaler, varför det är rimligt att anta att prisökningen kommer att fortsätta även framåt.

Den globala trenden med flexibla kontor har nått även till Stockholm, med ökad efterfrågan på flexibilitet avseende till exempel avtal. Denna utveckling förklarar en rörligare marknad, där byggföretagen i allt högre grad bygger på spekulation. Som exempel kan nämnas Skanskas investering i Sthlm 04, en kontorsbyggnad om 12,000 kvm i Hammarby Sjöstad.

Storföretag och gallerior etablerar sig utanför city

Flera av Stockholms kranskommuner har blivit väldigt attraktiva på lokalmarknaden, detta i takt med att hyrorna har höjts i city samtidigt som det finns få lediga kontors- och butikslokaler. Enligt konsultbolaget NAI/Svefa skulle kranskommunerna Solna, Sundbyberg, Sollentuna och Nacka samtliga vara hetare än Göteborg på fastighetsmarknaden för kommersiella lokaler om man räknade dessa som enskilda städer.

Decentraliseringen fortsätter

Stockholm står inför flera utmaningar i upprätta en fungerande infrastruktur i takt med att staden expanderar. Bristen på lokaler i de centrala delarna har fått allt fler företag att flytta ut till kranskommunerna; en utveckling som fortsätter i takt med att kommunikationerna byggs ut allt mer. Färdigställandet av Förbifart Stockholm kommer att göra nya områden attraktiva: ett av dessa är Vinsta företagsområde, som med ett läge i direkt anslutning till förbifarten förväntas locka till sig detaljhandel och andra kommersiella aktörer.

Ökad näthandel ställer nya krav

Mer än varannan svensk handlar via nätet och utvecklingen omfattar allt fler sektorer inom handeln. Såväl de fysiska butikerna som lager och logistik ställs i och med detta inför nya utmaningar och högre krav. För butikerna blir ett attraktivt läge avgörande för att kunna hävda sig i konkurrensen och välfungerande infrastruktur blir därför en förutsättning även för handlarna.

Landområdet mellan landets tre största städer, Stockholm, Göteborg och Malmö, utgör 80% av Sveriges befolkning och företag. Detta gör, samt en välutvecklad infrastruktur, gör Stockholmsområdet mycket eftertraktat för aktörer inom lager och logistik. Norr om huvudstaden finns snabbt framväxande Arlanda stad. Swedavia, Sigtuna kommun och Arlandastad Holding arbetar här för vidare utveckling i området, satsningar som beräknas ge kring 50,000 nya arbetstillfällen. På södra sidan, med närhet till såväl Nyköpings flygplats, som Södertälje hamn, E20 och Svealandsbanan, växer vad som ska bli Stockholms största knytpunkt för lager och logistik fram. Efterfrågan på moderna lagerlokaler är hög och vakansgraden låg, trots att Stockholm ligger i topp gällande nyproduktion.

Källor:
CBRE Real Estate Market Outlook, CBRE Sweden logistics market report (2018)
CBRE Sweden Logistics market (2017)
Colliers International (2018)
Newsec (2018)