Läsvärt

Vi har samlat alla tips & råd du kan tänkas behöva i processen att hitta nästa hyresvärd, säljare eller hyresgäst, köpare. Allt för att det ska bli lätt att hitta rätt.

<<Tillbaka: Lokaler och hyresnivåer i Göteborg

Göteborg

Göteborg

Aktuell lokalmarknad i Göteborg

I Göteborg är marknaden för kommersiella fastigheter fortsatt stark och stabil. Tillväxten är god: Göteborg växer rekordsnabbt, även ur ett globalt perspektiv. Hamnen öppnar Göteborg mot Norden och övriga världen, och gör staden till ett av landets viktigaste logistiska centrum.

Stark efterfrågan på moderna kontor

Marknaden för kontorslokaler utmärker sig som det segment som har starkast tillväxt, med flertalet stora affärer under de senaste åren. Vakansgraden är låg och äldre fastigheter i city får konkurrens av nyproducerade lokaler.

Viktigt nav inom lager och logistik

Sveriges näst största stad är en av våra viktigaste när det gäller lager och logistik. I Göteborg finns en välfungerande infrastruktur i form av både motorväg, järnväg och flygplats. Hamnen fungerar som stadens ekonomiska motor, med möjlighet att nå 190 miljoner människor vattenvägen. Korta avstånd mellan förbindelserna gör att staden kan erbjuda snabb omlastning och infrastrukturen i Göteborg utgör därmed navet i en smidig logistik.

Attraktiva lägen lockar allt fler

Nu görs ytterligare omfattande satsningar på järnväg och vägar i Göteborgsområdet. I direkt anslutning till hamnen byggs en logistikpark om en miljon kvm, som kommer att gynna intressenter inom lager och logistik. Området kring Landvetter är en annan viktig knytpunkt: Även här bygger man fler lokaler.

Samtidigt upptäcker allt fler områden norr om Göteborg: Backa, Tagene, Orrekulla och Bäckebol utgör tillsammans ett viktigt logistiskt centrum, med attraktiva lägen längst E6:an. Moderna lagerlokaler utgör 60 % av beståndet och medelpriset för nya lokaler i attraktiva lägen ligger runt 650 kronor per kvadratmeter. Utländska aktörer styrs främst av pris, medan inhemska framförallt söker attraktiva lägen.

Källor:
CBRE Real Estate Market Outlook, CBRE Sweden logistics market report (2018)
CBRE Sweden Logistics market (2017)
Colliers International (2018)
Newsec (2018)