Läsvärt

Vi har samlat alla tips & råd du kan tänkas behöva i processen att hitta nästa hyresvärd, säljare eller hyresgäst, köpare. Allt för att det ska bli lätt att hitta rätt.

<<Tillbaka: Lokaler och hyresnivåer i Göteborg

Göteborg

Göteborg

Aktuell lokalmarknad i Göteborg

Trots en pågående pandemi är tillväxten för kommersiella fastigheter i Göteborg relativt stor och det pågår flera stora fastighetsprojekt. Bland annat byggs det nya kontorslokaler i blomstrande stadsdelar såsom Gårda och Karlastaden. Den långsiktiga efterfrågan på kontorslokaler är god och det efterfrågas effektiva, flexibla och moderna kontor.

Stark efterfrågan på flexibla kontorslösningar

I början av 2020 var det en viss osäkerhet på kontorshyresmarknaden som ledde till att allt fler sökte efter flexibla kontorslösningar. Marknaden stabiliserade sig under andra halvan av året och har sedan dess varit stark med mycket aktivitet. Företag vill fortfarande ha yteffektiva och flexibla kontorslokaler och det finns en stark efterfrågan på flexibla hyresavtal. Detta till följd av en förändrad arbetsstruktur på många företag där personal ibland jobbar hemifrån. Det är ett fortsatt starkt intresse för prestigefulla fastigheter som är centralt belägna i Göteborg men även på nya kontorslokaler som anpassar sig efter företagens nya behov.

Hyresnivåerna har än så länge varit stabila men indikationer visar att dessa förväntas att sjunka något inom ett år.

Många stora fastighetsprojekt på gång

Göteborg fortsätter att växa med många nya fastighetsprojekt. Inom fem år förväntas över 500 000 kvadratmeter med kommersiella fastighetsytor att färdigställas. Många av dessa projekt är redan under byggnation. Några intressanta projekt är följande:

Gårda – I stadsdelen Gårda byggs mängder med nya projekt såsom Gårda Vesta, Citygate och Kineum. Här kommer det många nya arbetsplatser framöver som bidrar till ett växande Göteborg.

Region City – Jernhusen bygger och utvecklar en ny stadsdel mitt i Göteborgs kärna vid Centralstationen. Här kommer det upprättas flera kontor som har en unik närhet till stadens kollektivtrafik. 2023 förväntas första delen att stå redo för inflytt.

Karlastaden – Här byggs det på höjden! Det planeras att bli åtta kvarter med plats för bostäder, hotell, restauranger, butikslokaler och kontor. Höjdpunkten kommer vara Karlatornet som ska bli Nordens högsta byggnad.

Platinan – Platinan blir en samlingsplats med 60 000 kvadratmeter kontor som ska stå färdigt 2021. Kontoren kommer att vara toppmoderna och flexibla för att möta behoven som dagens företag har.

Detta är bara några få av de spännande projekt som är på gång i Göteborg som fortsätter att växa och bli en attraktiv stad när det kommer till kommersiella fastigheter.

Källor:
Svensk Fastighetsmarknad 2020 Svefa
CBRE Real Estate Market Outlook, CBRE Sweden logistics market report (2020)
https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/plan--och-byggprojekt?uri=gbglnk%3Agbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77