Läsvärt

Vi har samlat alla tips & råd du kan tänkas behöva i processen att hitta nästa hyresvärd, säljare eller hyresgäst, köpare. Allt för att det ska bli lätt att hitta rätt.

<<Tillbaka: Lokaler och hyresnivåer i Helsingborg

Helsingborg

Helsingborg

Aktuell lokalmarknad i Helsingborg

Helsingborg ser de högsta siffrorna för nyproduktion på 40 år. Omsättningen placerar staden på en fjärdeplats på den nationella marknaden och behovet av bostäder är stort tack vare en stadig inflyttning. Även för kommersiella fastigheter är produktionstakten hög.

Balans på marknaden för kontorslokaler

Nyproduktionen av kontor ligger på en balanserad nivå i Helsingborg. Kommande projekt inkluderar Castellum och Wihlborgs byggnation om 21,000 kvm i Oceanhamnen. Här planerar även Midroc att bygga; det handlar då om 4500 kvm kontorslokaler. Flertalet stora satsningar medför viss risk för överetablering i framtiden, med ökade vakanser och lägre hyror. Det är främst äldre lokaler som kan komma att drabbas, då de riskerar att konkurreras ut av moderna alternativ i attraktiva lägen.

Handeln satsar på Söder

I stadsdelen Söder pågår flera utvecklingsprojekt inom handel och service. Senast i raden är Jefasts utveckling av köpcentrumet Söderpunkten, som nu står klart efter att ha genomgått en omfattande omvandling. Nära hela byggnaden är uthyrd på förhand. Jefasts bygger samtidigt på höjden i samma område, då man uppför ett hus om 20 våningar, de nedersta fem innehållande butiker och service.

Gröna byggprojekt

Helsingborg ligger i den logistiskt attraktiva Öresundsregionen. Här finns ett stort och välutvecklat hamnområde med flera olika verksamheter, inkluderat Sveriges näst största containerhamn. Staden ligger också i direkt anslutning till såväl järnväg som Europaväg 6 och 4.

Utanför stadskärnan ligger Tostarps industriområde, där flera stora företag valt att etablera sig, däribland ICA. Tostarp omfattar idag 270 00 kvm, med plats för ytterligare byggnationer. Ägare är Catena, ett bolag med uttalad miljöprofil, varför alla nysatsningar kommer att vara miljöanpassade, samt certifierade med Green Buildning.

Källor:
CBRE Real Estate Market Outlook, CBRE Sweden logistics market report (2018)
CBRE Sweden Logistics market (2017)
Colliers International (2018)
Newsec (2018)