Läsvärt

Vi har samlat alla tips & råd du kan tänkas behöva i processen att hitta nästa hyresvärd, säljare eller hyresgäst, köpare. Allt för att det ska bli lätt att hitta rätt.

<<Tillbaka: Lokaler och hyresnivåer i Helsingborg

Helsingborg

Helsingborg

Aktuell lokalmarknad i Helsingborg

Helsingborg har ett utmärkt läge för logistikfastigheter med hamnen och stora vägar såsom E4, E6 och E20 i anslutning till staden. Intresset för dessa fastigheter har ökat stort under 2020 vilket ger goda förutsättningar för Helsingborgs näringsliv framöver. Det långsiktiga behovet av kontorslokaler verkar ligga stabilt men med flera nya moderna lokaler finns det en viss risk för att äldre lokaler konkurreras ut.

Investeringsintresse i logistikfastigheter

E-handeln bara fortsätter att växa i och med rådande coronapandemi, och detta bidrar till ett ökat behov av logistikfastigheter. Tack vare sitt utmärkta läge är det många bolag som väljer att investera i sådana fastigheter i Helsingborg vilket bidrar till att stärka hela regionens näringsliv i längden. Flera danska bolag har sett investeringsmöjligheterna och valt att förlägga sin logistik i Helsingborg.

Moderna kontorslokaler i Helsingborg

Behovet av kontorslokaler i Helsingborg står relativt stabilt och speglar det nationella läget vi har fått efter coronapandemin. Företag söker flexibla och moderna kontorslokaler vilket innebär att det finns en risk för äldre lokaler att konkurreras ut. Med andra ord är det ett starkt intresse på nya kontorslokaler med flexibla hyreskontrakt.

Flera stadsförnyelseprojekt på gång

Helsingborgs befolkning fortsätter att växa och med detta kommer flera stadsförnyelseprojekt. Bland annat byggs det mycket i stadens västra och östra delar. Här är några pågående projekt:

H+ – Helsingborg är en av de snabbast växande städerna i Sverige och utvecklar det nya H+ som ska ge plats åt bostäder, kontor och affärsmöjligheter. Det är ett område på cirka 1 miljon kvadratmeter som ska byggas om och kopplas ihop med stadens övriga stadsdelar. Här kommer det bland annat att byggas ett nytt affärsdistrikt med 32 000 kvm kontor precis vid Helsingborgs centralstation.

Östra Ramlösa – Östra Ramlösa kommer att bli en helt nya stadsdel med ett centrum, bostäder och skolor. Området kommer att byggas på det som idag är åkermark och kommer därmed anpassas efter dagens behov på stadsplanering. Just nu är planen att detta projekt ska börja byggas tidigast 2024.

Ångfärjetomten – Detta är en del av Norra Hamnen-området och inkluderar bostäder, parker och Helsingborgs första kongress- och hotellanläggning med restaurang och kafé. Detta område är inne på sista byggetappen och förväntas vara klart under 2021.

World Trade Center – Mitt i Helsingborgs centrum, precis vid vattnet, utvecklas ett nytt World Trade Center med flexibla kontorslokaler och hotell. 14 våningar högt och med en mysig takterrass finns här kontorslösningar som passar det moderna företaget. Inflyttning förväntas bli i början på 2022.

Helsingborg växer i snabb takt och med många nya områden kommer detta fortsätta att vara en attraktiv stad att bo och arbeta i.

Källor:
Svensk Fastighetsmarknad 2020 Svefa
CBRE Real Estate Market Outlook, CBRE Sweden logistics market report (2020)
https://helsingborg.se/trafik-och-stadsplanering/trafik-och-byggprojekt/