Läsvärt

Vi har samlat alla tips & råd du kan tänkas behöva i processen att hitta nästa hyresvärd, säljare eller hyresgäst, köpare. Allt för att det ska bli lätt att hitta rätt.

<<Tillbaka: Lokaler och hyresnivåer i Lund

Lund

Lund

Aktuell lokalmarknad i Lund

Fastighetsmarknaden i Lund har klarat coronapandemin väldigt väl och det är en fortsatt hög efterfrågan, framförallt på bostäder, men även på kommersiella fastigheter. Detta beror till en viss del på Lunds Universitet och Skånes Universitetssjukhus som gör staden till ett centrum för utbildning och forskning. Efterfrågan på moderna kontor och lokaler i stadskärnan är stor och hyrorna har stigit på senare år.

Lund står stabilt

Universitetsstaden Lund har ett näringsliv som står stabilt även under coronapandemin, framförallt tack vare kopplingarna till Lunds Universitet och Skånes Universitetssjukhus. Många företag inom forskning, IT, utveckling och materialvetenskap har valt att förlägga sina lokaler här och detta speglas på behovet av kommersiella fastigheter. Fastighetsmarknaden har stått väl emot den lågkonjunktur som råder och det efterfrågas framförallt moderna kontor med centralt läge.

Hyresnivåerna på kontorsmarknaden har ökat något på senare år och moderna kontor beräknas ha hyror på cirka 2 500 kr/kvm.

Planerade projekt för en levande stad

Det pågår flera spännande projekt i Lund där det satsas mycket på nya stadsdelar och områden där forskning och utbildning ska få stå i centrum.

Brunnshög – Brunnshög är en helt ny stadsdel där 2 250 000 kvm ska byggas till att bli ett levande område med bostäder och kontorsbyggnader. Det kommer att förläggas flera forskningsanläggningar såsom världens mest kraftfulla neutronkanon och världens starkaste elektronikmikroskop.

Kunskapsstråket – Här kommer vetenskap, forskning och innovativa företag att samlas i Lunds innerstad. Stråket kommer gå via bland annat universitetsområdet, Skånes Universitetssjukhus och Ideon Science Park.

Lund C – Hela Lunds stationsområde ska byggas ut för att möta dagens behov av ett ökat resande. Stationen ska få en helt ny framsida som ska ge ett vackert första möte med Lund. Ännu finns det ingen tidsplan för detta projekt.

Ideon och Medicon Village – Detta är Lunds största område för forskning och utbildning och stadsdelen ska utökas med flera kontorsbyggnader, bostäder och torg. Området kommer främst anpassas efter fotgängare och cyklister, med flera stråk som binder samman stadsdelen med övriga Lund.

Framtiden ser ljus ut för Lund som fortsätter att utvecklas och bli en stad anpassad för företagens och invånarnas behov.

Källor:
Svensk Fastighetsmarknad 2020 Svefa
CBRE Real Estate Market Outlook, CBRE Sweden logistics market report (2020)
https://www.lund.se/trafik--stadsplanering/byggprojekt/