Läsvärt

Vi har samlat alla tips & råd du kan tänkas behöva i processen att hitta nästa hyresvärd, säljare eller hyresgäst, köpare. Allt för att det ska bli lätt att hitta rätt.

<<Tillbaka: Lokaler och hyresnivåer i Lund

Lund

Lund

Aktuell lokalmarknad i Lund

En växande befolkning och flera ambitiösa forskningsprojekt ställer krav på utbyggd service och infrastruktur i Lund. Staden har höga mål avseende nyproduktion av bostäder och förtätar i flera områden under kommande år. Efterfrågan är hög, men en sviktande marknad nationellt gör framtiden oviss.

Ett blomstrande näringsliv

Universitetsstaden Lund befinner sig i framkant inom utbildning, forskning och innovation: det märks även när det gäller kommersiella lokaler och kontor.

Just nu genomförs flera omfattande satsningar i stadsdelen Brunnshög i nordöstra Lund. Här växer de omtalade forskningsanläggningarna MAX IV och ESS fram - och kring dessa en ny stadsdel, med kontorslokaler, service och bostäder. Serneke är en av aktörerna i området, med planer på sammanlagt 50,000 kvm bostäder och service i anslutning till Brunnshögstorget. Planerade ESS Campus ska omfatta 18,500 kvm bestående av forskningslaboratorier, kontor och liknande, allt relaterat till verksamheten på ESS. Även i Medicon Village planeras flera utvecklingsprojekt framöver. Kontor uppförs också i området kring Centralstationen, ett välkommet komplement till de mer nischade byggprojekten.

Ökade behov ger nya förutsättningar

För att uppnå balans i stadsbilden ackompanjeras satsningarna inom forskning och utbildning av arbete för ett ökat utbud inom handel och service. Samma sak gäller infrastruktur och kommunikationer i Lund: Centralstationen och kringområdet står inför ett omfattandeombyggnadsprojekt, ett arbete som är nödvändigt för att staden ska kunna möta behoven framåt. Den nya stationsbyggnaden uppförs vid Clemenstorget och projektet är ett samarbete mellan Jernhusen, Skånetrafiken, Trafikverket och Lund kommun.

Attraktivt läge nära kontinenten

I Lund finns goda kommunikationer och resten av Europa känns nära. Staden utgör därför ett attraktivt område avseende lager och logistik, med bland andra Tetra Pak som en av de större företagen på plats.

Källor:
CBRE Real Estate Market Outlook, CBRE Sweden logistics market report (2018)
CBRE Sweden Logistics market (2017)
Colliers International (2018)
Newsec (2018)