Läsvärt

Vi har samlat alla tips & råd du kan tänkas behöva i processen att hitta nästa hyresvärd, säljare eller hyresgäst, köpare. Allt för att det ska bli lätt att hitta rätt.

<<Tillbaka: Lokaler och hyresnivåer i Malmö

Malmö

Malmö

Aktuell lokalmarknad i Malmö

Bostadsbristen i Malmö har varit ett faktum under många år och en svagare bostadsmarknad blir en utmaning för staden. Transaktionsaktiviteten ligger på en förhållandevis låg nivå men projektaktiviteten fortsätter att vara hög. När kommunen nu arbetar för att förtäta staden är det med hållbarhet i fokus.

Satsar på gröna lösningar

I centrala delarna ligger kontorshyrorna på rekordhöga nivåer. Det gäller även för Hyllie, den nya stadsdelen som konkurrerat ut Västra Hamnen - och i viss mån även city - på marknaden. Malmö arbetar sedan länge med ett utvecklat miljöperspektiv och här uppförs nu Nordens första hälsocertifierade byggnad. Även övrig nyproduktion består i huvudsak av miljöcertifierade byggnader. Vakansgraden på 8 % omfattar främst äldre byggnation: Efterfrågan på moderna lokaler är fortsatt hög och utrymme finns för att göra ytterligare satsningar inom detta segment.

Låg transaktionsaktivitet och krav på profilering

Malmö genomgår ett förtätningsarbete som syftar till att bygga samman de olika stadsdelarna med varandra. Man bygger till exempel 10,000 bostäder i områdena Hyllie, Holma och Kroksbäck och 4500 bostäder i Västra hamnen och Varvstaden. Transaktionsaktiviteten har varit relativt låg under de senaste åren. För butiker och service blir det allt viktigare att profilera sig i syfte att stå ut ur mängden. En av de mer intressanta transaktionerna är Kungsledens köp av Tyfonen 1. Säljare var Skanska.

Efterlängtade satsningar förbättrar logistiken

Välutvecklade kommunikationer gör Malmö optimalt för lager och logistik. Här finns två flygplatser, järnväg, hamn och Europaväg 6, som alla ger staden direktkontakt med resten av Europa. Nu optimeras förutsättningarna ytterligare genom byggnationen av Malmö Industrial Park i Västra Hamnen. Satsningen omfattar sammanlagt en miljon kvm och tar plats i direkt anslutning till befintlig infrastruktur. Flertalet aktörer i Malmö arbetar samtidigt för att optimera kommunikationerna än mer, en förutsättning för att möta behovet i framtiden.

Källor:
CBRE Real Estate Market Outlook, CBRE Sweden logistics market report (2018)
CBRE Sweden Logistics market (2017)
Colliers International (2018)
Newsec (2018)