Läsvärt

Vi har samlat alla tips & råd du kan tänkas behöva i processen att hitta nästa hyresvärd, säljare eller hyresgäst, köpare. Allt för att det ska bli lätt att hitta rätt.

<<Tillbaka: Lokaler och hyresnivåer i Malmö

Malmö

Malmö

Aktuell lokalmarknad i Malmö

Coronapandemin gjorde att fastighetsmarknaden i Malmö började med en viss osäkerhet år 2020, men marknaden har hämtat sig och det är stor efterfrågan på nyproduktion med centrala lägen. Flera fastighetsprojekt är på gång och det fortsätter att utvecklas nya stadsdelar för att Malmö ska bli en attraktiv stad för både företag och invånare.

Låg transaktionsaktivitet men hög efterfrågan på nyproduktion

Transaktionsaktiviteten i Malmö har varit relativt låg de senaste åren men det har varit några intressanta affärer, bland annat har Castellum förvärvat kontorsfastigheten Von Conow 57 i centrala Malmö av SBB. Köpeskillingen uppgick till 216 mkr, motsvarande 31 700 kr/kvm.

När det kommer till äldre kontorslokaler har det visats en ökning av vakanser, medan nyproduktion är eftertraktat. Det är främst moderna lokaler på centrala lägen som är eftertraktade. Det är även ett stort intresse för byggnader som har en industriell historia. Det har varit hög fart på nyproduktion i Malmö på senare år och det fortsätter att byggas flera nya områden.

Malmö utvecklas med nya projekt

För att Malmö ska bli en attraktiv stad byggs flera stadsdelar ut och det har påbörjats många nya fastighetsprojekt. Malmö satsar på att knyta samman flera stadsdelar med varandra för att få en sammanhängande och levande stad.

Varvstaden – Varvstaden ska knyta samman Västra Hamnen med Universitetsholmen och Centrum. Här kommer det bland annat bli ett nytt campus för Lunds Universitet och det kommer flera nya kontorslokaler. Utvecklingen av Varvstaden kommer även innebära att infrastrukturen här upprustas.

Aqua – Skanskas nya projekt Aqua är 9 600 kvm som ska bli kontor på Universitetsholmen. Med ett läge precis vid vattnet kommer du kunna jobba med en underbar utsikt. Inflyttning förväntas bli i mitten på 2022.

Triton – Detta ska bli ett helt nytt kvarter som utvecklas av Lantmännen och kommer bestå av tre fastigheter med både kontor och bostäder. Kontorshuset beräknas vara klart för inflyttning i början på 2022 och bostadshuset i slutet på 2022.

Nyhamnen – Nyhamnen är en ny stadsdel precis vid havet med bostäder, verksamheter, handel och service. Utbyggnaden kommer att ske etappvis och den sista etappen beräknas bli klar 2050, men redan nu pågår det flera projekt för att göra detta till en ny attraktiv stadsdel i Malmö.

Flera satsningar görs i Malmö för att kunna möta framtidens behov. Med nya stadsdelar och utveckling av infrastruktur ska Malmö bli en etableringsplats och nav för näringsliv.

Källor:
Svensk Fastighetsmarknad 2020 Svefa
CBRE Real Estate Market Outlook, CBRE Sweden logistics market report (2020)
https://malmo.se/Stadsutveckling.html