Läsvärt

Vi har samlat alla tips & råd du kan tänkas behöva i processen att hitta nästa hyresvärd, säljare eller hyresgäst, köpare. Allt för att det ska bli lätt att hitta rätt.

<<Tillbaka: Planera din uthyrning

Planera din uthyrning

Hur ser marknadsläget ut?

Med hjälp av en snabb marknadsanalys kan ni avgöra vilken typ av hyresgäst som medför lägst investeringsrisk för er. Ställ er själv följande frågor:

- Vilken typ av verksamhet matchar lokalens läge?
- Vilken typ av verksamhet sliter minst på lokalen?

Genom att göra en noggrann matchning av hyresgäst och lokal ökar sannolikheten för långa och lönsamma kundrelationer samtidigt som underhållet i lokalen hålls på en så låg nivå som möjligt.

Vilka verksamheter passar i lokalen?

Ha ett öppet sinne och fundera över förutsättningarna i lokalen. En butikslokal kanske lika gärna kan användas som kontor. Och ett omvandlat lager i ett gammalt fabrikshus kanske blir en perfekt trendig cafélokal?

Lista alla tänkbara sätt lokalen kan användas på och se till att inkludera dessa i din annons så att fler potentiella hyresgäster hittar till din annons.

Vilka framtidsplaner har kommunen?

Planerar din kommun att utveckla vissa områden, bygga nya vägar eller satsa på särskilda branscher? Allt detta kan också påverka efterfrågan på din lokal. Häng därför med i de lokala näringslivsnyheterna för att upptäcka långsiktiga trender.

Gå in på kommunens hemsida för att ta del av vilka satsningar som planeras. På hemsidan finns ofta planer och tillväxtprogram att ta del av. Det är bra att ha koll på för att kunna marknadsföra din lokal på rätt sätt.

Vilken hyra ska jag sätta?

För lokaler gäller fri hyressättning och det är upp till hyresvärd och hyresgäst att enas om hyran, villkor och avtalslängd. Lokalhyror är inte offentliga, därför kan det vara svårt att förstå vilken nivå som är rimlig.

Du kan få lite vägledning genom att titta på andra liknande lokaler på Objektvision och fråga runt i ditt nätverk bland de som hyr ut eller själva hyr lokal. På den här sidan finns också mer information om aktuella hyresnivåer för lokaler i 12 utvalda orter i Sverige.

Ofta pratar man om A-, B- och C-lägen när det kommer till hyresnivåer.

–A-lägen är de mest attraktiva lägena som också betingar högst hyra. För en butik är ett A-läge ofta en huvudgata med mycket förbipasserande människor. Det finns mycket kringservice, goda kommunikationer och annat som en hyresgäst kan behöva.

-B-lägen är ofta tvärgator till huvudgator. Färre människor passerar och hyrorna är lägre. Det kan vara lättare att tag sig med bil till ett B-läge och för butikslokaler lämpar sig dessa lokaler därmed för en annan typ av handel.

-C-lägen ligger ofta längre ut från centrum och här är det viktigt att man undersöker tillgänglighet i form av parkeringsplatser och offentliga kommunikationer. För butiker kan man inte räkna med kunder som bara råkar passera förbi utan hit tar sig kunder som aktivt söker upp butiken.