Läsvärt

Vi har samlat alla tips & råd du kan tänkas behöva i processen att hitta nästa hyresvärd, säljare eller hyresgäst, köpare. Allt för att det ska bli lätt att hitta rätt.

<<Tillbaka: Förhandling och kontrakt

Förhandling och kontrakt

Vad ska ni förhandla om?

Förhandlingen med en ny hyresgäst innehåller mycket mer än bara hyresnivån. Som hyresvärd är det viktigt att hela tiden se till helhetsbilden och överväga för- och nackdelar med de alternativ du har att välja mellan. Vissa delar av hyreslagen går inte att avtala bort. Andra delar kan ni själva styra över som ni vill.

Detaljer ni själva bestämmer över kan till exempel handla om:

  • -Underhåll.
  • -Hyrestillägg.
  • -Vem som ska återställa lokalen när hyresgästen flyttar ut.
  • -Anpassningar av lokalen. Behöver hyresgästen genomföra stora förändringar bör kostnaden för detta inkluderas i förhandlingen.

Genom organisationen Fastighetsägarna kan du få hjälp av jurister med förhandlingen https://www.fastighetsagarna.se/tjanster/juridik/.

Hyreslagen

Hyreslagen reglerar förhållandet mellan hyresgäst och hyresvärd. Hyreslagen är i vissa delar tvingande, det vill säga går inte att förhandla bort i avtalet. Om ni avtalar något som strider mot dessa tvingande bestämmelser kommer det inte att gälla i praktiken.

Ett exempel på villkor som inte går att förhandla bort är uppsägningstiden. Är lokalen uthyrd tills vidare eller längre än nio månader är också uppsägningstiden minst nio månader. Kommer ni överens om en kortare uppsägningstid kommer den att gälla endast för hyresgästen. Kontrollera med en jurist så att avtalet du tecknar med hyresgästen inte leder till överraskningar senare.

Avtalet

Ta fram ett skriftligt avtal med din hyresgäst. Då slipper ni diskussioner om vad som ska gälla och referenser till muntliga löften som är svåra att verifiera. Det finns standardkontrakt som är enkla att använda och går att modifiera efter egna önskemål. På organisationen Fastighetsägarnas hemsida går det att ladda ner hyreskontrakt

Några saker som bör vara med i avtalet är:

  • -Hyran för lokalen och när den ska betalas.
  • -Uthyrningsperioden
  • -Uppsägningsvillkor
  • -Vem som ansvarar för underhållet av lokalen

Om du vill hyra ut en lokal i andrahand behöver du ett tillstånd från din hyresvärd. Se också till att få med detta tillstånd på hyresavtalet med din hyresgäst.