Guide
<<Tillbaka: Så här hyr du en lokal: Jämför olika lokaler

Jämför olika lokaler

3

Intresseanmälan

För att få komma och titta på en lokal är det viktigt att hyresvärden känner att ni är seriöst intresserade. Där spelar den intresseanmälan ni skickar in via Objektvision en stor roll. Den här informationen är viktig för att hyresvärden ska välja att gå vidare och ta sig tid att visa lokalen för er:

– Organisationsnummer
– Företagsnamn
– Kontaktuppgifter
– Typ av verksamhet
– När vill ni ha tillträde?
– Hur många arbetsplatser behöver ni?
– Vad är er månadsbudget för lokalen?

Besök minst fem lokaler

För att skapa referensramar och jämföra känslan i olika stadsdelar, fastigheter och inne i lokalen är det bra att besöka omkring fem olika alternativ. Även om det finns bra bilder till objektet är det svårt att fånga känslan som takhöjd, läget i huset eller kanske byggnadens entré ger. Det är information som kommer att hjälpa er på traven när ni ska fatta beslut.

Prioritera

Det går oftast inte att få allt. Gör en prioriteringslista över vad som verkligen är viktigt för er. Planlösningen är ofta avgörande och sätter gränserna för vad ni kan göra med lokalen. Är det viktigt med nära samarbete mellan medarbetarna kommer exempelvis en lokal på flera olika plan inte att gynna verksamheten. Hur flexibel är lokalen – går den att anpassa efter era behov?

Tidpunkt för besöket

I Sverige har vi distinkta säsonger och intrycket och arbetsmiljön kan förändras mycket beroende på väder och vind. Försök tänka er in i hur lokalen ser ut och känns en solig sommardag kontra en grå måndag i november.

Hållbarhet

Är huset miljöcertifierat och jobbar hyresvärden med energieffektivisering? Nästan alla lokaler kräver någon form av anpassning innan en ny hyresgäst flyttar in och den processen kan vara resurskrävande, se till att fokusera på återbruk om det går och att alla material som används i en byggprocess är dokumenterade. Hållbarhet blir allt viktigare och det är absolut en fråga ni kan följa upp med en framtida hyresvärd.

Ta tillfället i akt – ställ frågor!

Passa på att ställa frågor när ni tittar på lokalen. Vilka verksamheter finns i grannlokalerna, hur ser utbudet ut i området och planeras några framtida byggprojekt i närheten som kan komma att störa er? Det är bättre att ställa en fråga för mycket än en för lite.

Presenteras i samarbete med Tenant & Partner

Tenant & Partner