Guide
<<Tillbaka: Så här hyr du en lokal: Utvärdera lokalbehovet

Utvärdera lokalbehovet

1

Hur kommer verksamheten att utvecklas?

De flesta hyresavtal skrivs på fem år. Därför är det bra om ni också överväger hur verksamheten kan tänkas utvecklas på fem års sikt. Kommer ni att behöva anställa? Kanske planerar ni för nya affärsområden som kräver anpassningar av lokalen?

Känns fem år som en lång tid? I dag är det allt fler hyresvärdar som erbjuder flexiblare kontrakt. Man kan hyra en fast yta och sedan lägga till eller ta bort vissa ytor beroende på företagets behov. Fråga din framtida hyresvärd om vilka möjligheter som finns.

Hur ser konjunkturen ut?

Var befinner vi oss i konjunkturen just nu – och hur ser det ut på några års sikt? Utvecklingen i omvärlden påverkar företaget därför är det en viktig faktor att ta med i bedömningen av vilken typ av lokal ni kommer att behöva framöver.

Hur mycket kommer lokalen att behöva anpassas?

Vilken typ av ytor använder ni er av i dag – och vilken typ av ytor skulle kunna lyfta verksamheten? Tillgång till anpassade mötesrum, sociala ytor eller lokaler där ni kan visa upp era produkter på ett optimalt sätt är väldigt viktigt att överväga. Det bidrar till att medarbetare trivs, att ni utstrålar rätt känsla som lyfter varumärket och att verksamheten kan löpa på så friktionsfritt som möjligt.

Sätt en budget

Hur ser utrymmet ut för lokalkostnader i företaget? Sätt en tydlig budget och jobba utifrån den för att anpassa förväntningar och kanske upptäcka nya möjligheter.

Kan ni även dra ner på verksamheten?

Sist men inte minst – något som kanske känns trist att överväga. Hur gör ni med lokalen om ni behöver dra ner på verksamheten? Ibland finns möjlighet att hyra ut delar av kontoret till andra företag. En lokal som går att stycka av kanske är att föredra om tiderna är osäkra.