Guide

Flyttprocessen

5

Sätt hela verksamheten i fokus

Anledningen till att ett företag eller en organisation flyttar varierar stort. Oavsett anledning till ny adress är det viktigt att man i god tid, redan innan den fysiska flytten, ser över verksamhetens helhet för att säkerställa att den nya arbetsplatsen blir anpassad till verksamhetens och medarbetarnas behov, både på kort och lång sikt.

Sätt tydliga effektmål

För att skapa de bästa förutsättningarna på den nya arbetsplatsen är det av yttersta vikt att företaget/organisationen sätter tydliga effektmål. Några exempel på frågor ni kan ställa er är:

- Stödjer de nya lokalerna önskat arbetssätt?
- Främjas samarbete?
- Attraheras talanger?
- Främjas hälsa & välmående?
- Kan vi ta ett större ansvar för hållbarhet?

Förankra flytten hos medarbetarna

Att kommunicera och diskutera förändring är viktigt. Genom att involvera och förklara för medarbetarna varför en flytt kommer att ske har ni större chans att lyckas. Det spelar ingen roll hur anpassad och optimerad den nya arbetsplatsen blir om inte medarbetarna är med på tåget och förstår syftet med förändringen.

Rätt teknik på rätt plats

I planeringen för den framtida arbetsplatsen handlar det om att tänka många steg i förväg för att optimera de tekniska lösningarna på bästa tänkbara sätt. Bara för att teknikprylarna hamnar på rätt plats betyder det dock inte att de är optimerade eller fungerar som de ska. Se till att testa all teknik innan det är dags att tillträda de nya lokalerna för att inte förlora värdefull arbetstid.

Inredning och möbler

Det är viktigt att utforma den fysiska lokalen med rätt möbler och inredning som gör att arbetsplatsen stödjer verksamheten och medarbetarna på bästa möjliga sätt. Ofta går det att göra kloka val och anpassningar som gör att det går att återbruka både lös och fast inredning vilket leder till besparingar för både organisationen och miljön.

Var noga med att märka allt som ska flyttas

Skapa tydliga gemensamma instruktioner som visar hur de saker och tillhörigheter som ska flyttas bör märkas upp. På så sätt kan varje medarbetare själv delta i processen samtidigt som det underlättar när var sak ska hitta sin plats i de nya lokalerna.

Medvetna beslut

Genom att fatta medvetna beslut genom hela projektets gång blir slutresultatet bättre och helhetstänket bidrar till en rad positiva effekter för er framtida arbetsplats – lycka till!

Presenteras i samarbete med Tenant & Partner

Tenant & Partner