Länsförsäkringar Fastighetsförmedling

Box 946, Teknologgatan 2
50110 Borås
Tel: 033-720 33 80

www.lansfast.se