Pulsen Fastighets AB

Box 881
50115 Borås
Tel: 033-17 18 83

www.pulsen.se