<< Tillbaka till beskrivningen

Bergsbyn, Industrimark

Förslag till tomtindelning.

Bergsbyn, Industrimark, Skellefteå -