Bergsbyn

Industrimark , Skellefteå
Spara Dela
Spara
Dela
Yta

170 000 m²

Pris

Tillträde

Preliminärt Hösten 2023

Beskrivning

  • Industritomt

Nytt industriområde i Bergsbyn

Skellefteå kommun planerar för ett nytt industriområde, direkt väster om Northvolts batterifabrik. Syftet med området är att erbjuda ett 30-tal tomter för lättare och mindre ytkrävande industri och service som kan komplettera övrig tyngre industri i närområdet.

Området kommer att hålla en hög hållbarhetsprofil. Bland annat planeras ett stor naturområde bevars i mitten av området för rekreation.

Skellefteå kommun planerar att påbörja markanvisningsförfarandet under vår/sommar 2022. Det är möjligt att anmäla intresse redan nu, så tar vi kontakt med er när fördelning av tomter påbörjas. Pris för tomterna är ännu inte fastslaget. Skicka ett mail via funktionen till höger och beskriv önskad tomtstorlek, er verksamhet samt era kontaktuppgifter.

Övrig information

Övrigt:

Bifogat förslag till tomtindelning är inte slutgiltig. Möjlighet att slå ihop tomter finns.

Ekonomi

Tillträde:

Preliminärt Hösten 2023

Prisinformation:

Ej beslutat

Utförande

VA:

Kommunalt VA

Omgivning

Företag i närheten:

Northvolt

Bergsbyn