<< Tillbaka till beskrivningen

Krokslätts fabriker 32, Krokslätt

Krokslätts fabriker 32, Krokslätt, Mölndal -

Krokslätts fabriker 32, Krokslätt, Mölndal -

Krokslätts fabriker 32, Krokslätt, Mölndal -

Krokslätts fabriker 32, Krokslätt, Mölndal -

Krokslätts fabriker 32, Krokslätt, Mölndal -

Krokslätts fabriker 32, Krokslätt, Mölndal -

Krokslätts fabriker 32, Krokslätt, Mölndal -

Föreslagen planritning över lokalen om 190 kvm.

Lokalen om 360 kvm i förhållande till lokalen om 190 kvm.

Krokslätts fabriker 32, Krokslätt, Mölndal -