<< Tillbaka till beskrivningen

Södra Depågatan 9, Östra Fyrislund

Illustration Södra depågatan 9

Två p-platser till varje lokal

Obs att bildernarna är illustrationer och kan avvika från verkligheten

Staketomgärdad gård

3D-ritning, byggnaden

Sektion enkellokal

Exempel sektion dubbellokal.

Exempel entréplan

Exempel övre plan

Exempel interiör övre plan

Exempel övre plan

Situationsplan med byggnad och lokalnr

Situationsplan

Plan 1

Plan 2

Fasad långsida

Fasad kortsida

Sektion