Holmträskvägen 14

Huddinge , Huddinge
Spara Dela
Spara
Dela
Yta

12 300 m²

Pris

50 000 000 kr

Tillträde

Omgående

Beskrivning

  • Industritomt
  • Lager & logistik

Mark 12.661kvm Klassad som tung industrimark. Byggrätt 50% av marken. Tillstånd för 150.000ton avfalls hantering/år. Mark avjämnad och inhägnad.

All mark är uthyrd på avtal som löper i 1-4 år med hyresintäkter på 2 800.000 kr/år

Fastighetsbeteckning Gladö 76:8 I Huddinge kommun.
Adress: Holmträskvägen 14.
Fastighetens storlek 12300m2.
Klassad som Tung industrimark.
Byggnad som får uppföras är 50% av markens area.

Tillstånd från Länstyrelsen.
150 000ton avfall per år.

Övrig info:
Mark bortschaktad till fast berg dvs ingen risk för föroreningar i marken.
Berg sprängt och utfyllt på fastigheten för markavjämning.
VA betalt och påkopplat.
El anslutning betalt och påkopplad
Dagvatten hantering installerad.
Klass 1 Slam och oljeavskiljare installerat samt avstängningsventiler.
Våg för fordon 24 m installerat.
Våghus 3 bodar.
Fastigheten är inhägnad med 3 st infarstgrindar varav 1 st elektrisk.

Ny väg Planerad vilket gör ett stort lyft för fastigheten och framtida näringsidkare i Huddinge/Gladö.
Se Länk: https://www.huddinge.se/stadsplanering-och-trafik/trafik-och-resor/strategi-och-infrastruktur/tvarforbindelse-sodertorn/
Denna väg kommer att ansluta till förbifart Stockholm Vårby samt Jordbro.
Det är en stor fördel för framtiden och gör Gladö till ett framtida nav gällande Tung industri i Stockholm.
I Nynäshamn byggs hamnen ut för flera miljader och detta kommer att ge effekt då trafiken kommer att röra sig från hamnen och åka nya vägsträckningen som är planerad enligt länken och sedan ansluta till förbifart Stockholm

Ekonomi

Tillträde:

Omgående.

Pris:

50 000 000 kr

Prisinformation:

Anbud

Utförande

VA:

Framdraget

El:

ja

Omgivning

Vägbeskrivning:

Från Huddinge centrum väg 259 mot Gladökvarn

Holmträskvägen 14

Om New Property AB

New Property är en ledande fastighetsrådgivare med ett heltäckande erbjudande från uthyrning till transaktion. Vi är den största uthyraren i Stockholm och möjliggör fastighetstransaktioner över hela Sverige. Vi har ett nytt sätt att se på fastighetsrådgivning som bygger på de förtroendefulla relationerna vi skapar, bekräftat i det stora antalet återkommande kunder. För oss står alltid kunden i centrum. Vi är länken mellan fastighetsägare och hyresgäster - säljare och köpare. Vi är experter på uthyrning, fastighets- och investeringsrådgivning. Vårt dedikerade team har gedigen erfarenhet, marknadsinsikt och engagemang av att skapa bestående värden för våra kunder. New Property grundades 2005, och har vuxit genom organisk tillväxt till att idag vara ett partnerägt bolag med ett team av 30 erfarna fastighetsrådgivare.

New Property AB

Nybrogatan 39

114 39 Stockholm

www.newproperty.se

Fler annonser från New Property AB