Jordbro Industriområde
| Jordbro

Favorit Dela

Lagervägen 7

Modern fastighet som är specialanpassad för läkemedelshantering, produktion samt distribution med upp till 12 meter takhöjd i lagerdelen.

  • Kategori:

    Lager/Logistik, Kontor, Övrigt

  • Storlek:

    16 100 m²

  • Hyra:
Kontor i gott skick finns i direkt anslutning till produktionsytorna och tomten på ca 40 000 kvm besitter goda expansionsmöjligheter. Fastigheten har hög säkerhet med centralstyrt passersystem och ett styrsystem för tekniska installationer vilket innebär att inneklimatet kan följas i realtid och följas upp med historik för att optimera drift, kvalitet och övervakning. Fastighetens tekniska installationer består bland annat av fjärrvärme, väl utbyggd ventilation, tryckluft, processkyla, separat vattenreningssystem, iFIX övervakningssystem med möjlighet att följa bland annat lufttryck, luftfuktighet och temperaturer i realtid och historiskt. Fastigheten har goda rangerytor för inkommande och utgående transporter samt gott om parkeringsplatser för kunder och personal.
  • Total yta

    16100 m2


Utförande

Fastighetsbeteckning:

Jordbromalm 6:13


Omgivning

Omgivning/natur:

Fastigheten är belägen i Jordbro företagspark på Lagervägen 7. Inom närområdet finns ca 180 företag etablerade och flertalet är välkända företag bland annat Coca-Cola Sverige AB, RPH Pharmaceuticals AB, Kemetyl AB, Dagab, Sortera Skandinavien AB och Green Cargo AB.

Närservice:

Fastigheten är belägen en kort promenad från pendeltågsstationen och Jordbrocentrum där det finns närservice så som vårdcentral, apotek, mataffär samt ett par lunchrestauranger.

Kommunikationer:

Från Stockholms innerstad når man fastigheten på ca 20 minuter med bil via riksväg 73 (Nynäsvägen). Med kollektivtrafik når man fastigheten via pendeltåg eller buss. En ny trafikväg, kallad Södertörnsleden, som skall förbinda riksväg 73 med E4:an är planerad att byggstarta inom något år. Denna nya led kommer på ett effektivt sätt förkorta transporterna från Nynäshamn till E4:an och övriga Sverige.

Visa hela beskrivningen

Dokument

Kontaktuppgifter

PM

073-56 660 48

Philip Matséus

philip.matseus@sagax.se

08-5 VISA NR 08-56232923

073- VISA NR 073-5666048

Marknadsförs av AB Sagax
Engelbrektsplan 1
11434 Stockholm
sagax.se
Lagervägen 7

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav per 31 december 2019 uppgick till 3 022 000 kvadratmeter fördelat på 553 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Fler annonser från denna annonsör