AB Sagax

Engelbrektsplan 1
11434 Stockholm
Tel: 08-545 835 40

www.sagax.se

Företagsinformation

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav per 31 december 2019 uppgick till 3 022 000 kvadratmeter fördelat på 553 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Antal träffar: 75 annonser
Sortera på: