AB Sagax

Engelbrektsplan 1
11434 Stockholm
Tel: 08-545 835 40

www.sagax.se

Företagsinformation

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick per 30 juni 2016 till 2 048 000 kvadratmeter fördelat på 414 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Antal träffar: 51 annonser
Sortera på: