CA Fastigheter AB

Box 253, Holmsgatan 11
50310 BORÅS
Tel: 033-222840

www.cafastigheter.se

Företagsinformation

Familjeägd fastighetskoncern, etablerad redan 1912. Idag fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling av eget ägda fastigheter i södra Sverige samt Tyskland, Estland och Ryssland. Åtta regionkontor i Sverige (Borås, Jönköping, Kalmar, Lomma, Malmö, Växjö och Stockholm) och med huvudkontor i Kalmar.