Hemsö Fastighets AB

Box 24281, Linnégatan 2 104 51 Stockholm Tel: 08-501 170 00 www.hemso.se

Företagsinformation

Hemsö är Sveriges ledande ägare av samhällsfastigheter. Verksamheten består i att hållbart äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsös vision är att stärka ryggraden i samhället. Hemsö bedriver verksamhet i Sverige, Finland och Tyskland. Hyresgästerna utgörs till största del av stat, kommun och landsting, men även privata företag med skattefinansierad verksamhet. Genom vår storlek och stora geografiska närvaro har vi de bästa förutsättningarna att tillgodose våra hyresgästers förändrade behov över tid. Tredje AP-fonden är Hemsös huvudägare.

Daniel Mandel
Daniel Mandel
Henrik Orup
Henrik Orup
Mattias Lindén
Mattias Lindén
Ola Kraft
Ola Kraft