Stenbocken AB

Båthusgatan 9
25267 Helsingborg
Tel: 042-185190

www.stenbocken.se

Företagsinformation

Stenbocken AB:s strategi och målsättning är att nå en balans mellan koncernens verksamhetsinriktningar. Kombinationen av en fastighetsrörelse med långsiktig substanstillväxt i fastighetsbeståndet och en industri- och handelsrörelse med direktavkastning, skapar stabilitet, flexibilitet och framtida utvecklingsmöjligheter för båda verksamhetsinriktningarna