Skriv ut

Skapa PDF

Verkstadsvägen, Bergby

bergby

Området ligger 3,5 mil norr om Gävle Stad utmed Hamrångevägen (gamla E4), här äger Kommunen 4 avstyckade tomter för småindustri- och bostadsändamål.

Fakta

Typ av mark: Industritomt, Övrigt
Tomtarea: 5 000 m²
Karta

Information

Utförande

VA

Kommunalt, inom verksamhetsområde för VA, lokalt omhändertagande av dagvatten

El

Gävle Energi

Storlek

5 000 m²

Omgivning

Företag i närheten

Brandstation och bostadsbebyggelse

Skyltläge

Mot Hamrångevägen

Övrig information

Planbestämmelser

Småindustri, max 1/3-del av tomtens area får bebyggas, max 1 våning om 4,4 meter

Dokument

Verkstadsvägen
Sökhjälp