Området från Hamrångevägen
Området från Hamrångevägen
Området från Hamrångevägen
Verkstadsvägen, Bergby, Bergby - Industritomt
Övrigt
Verkstadsvägen, Bergby, Bergby - Industritomt
Övrigt

Bergby | Bergby

Favorit Dela

Verkstadsvägen

Området ligger 3,5 mil norr om Gävle Stad utmed Hamrångevägen (gamla E4), här äger Kommunen 4 avstyckade tomter för småindustri- och bostadsändamål.

Beskrivning

Området ligger 3,5 mil norr om Gävle Stad utmed Hamrångevägen (gamla E4), här äger Kommunen 4 avstyckade tomter för småindustri- och bostadsändamål.

Utförande

VA:

Kommunalt, inom verksamhetsområde för VA, lokalt omhändertagande av dagvatten

El:

Gävle Energi


Omgivning

Företag i närheten:

Brandstation och bostadsbebyggelse

Skyltläge:

Mot Hamrångevägen


Övrig information

Planbestämmelser:

Småindustri, max 1/3-del av tomtens area får bebyggas, max 1 våning om 4,4 meter


Visa hela beskrivningen

Kontaktuppgifter

MM

MEX

mex@gavle.se
Marknadsförs av Samhällsbyggnad Gävle
gavle.se

Intresseanmälan

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

När du skickar en intresseanmälan godkänner du vår personuppgiftspolicy.

Verkstadsvägen