Bergby
| Bergby

Favorit Dela

Verkstadsvägen

Området ligger 3,5 mil norr om Gävle Stad utmed Hamrångevägen (gamla E4), här äger Kommunen 4 avstyckade tomter för småindustri- och bostadsändamål.

  • Kategori:

    Industritomt, Övrigt

  • Tomtarea:

    5 000 m²

  • Pris:
Området ligger 3,5 mil norr om Gävle Stad utmed Hamrångevägen (gamla E4), här äger Kommunen 4 avstyckade tomter för småindustri- och bostadsändamål.

Utförande

VA:

Kommunalt, inom verksamhetsområde för VA, lokalt omhändertagande av dagvatten

El:

Gävle Energi


Omgivning

Företag i närheten:

Brandstation och bostadsbebyggelse

Skyltläge:

Mot Hamrångevägen


Övrig information

Planbestämmelser:

Småindustri, max 1/3-del av tomtens area får bebyggas, max 1 våning om 4,4 meter


Visa hela beskrivningen

Kontaktuppgifter

MM

MEX

mex@gavle.se

Marknadsförs av Samhällsbyggnad Gävle
Kyrkogatan 22
80184 Gävle
gavle.se
Verkstadsvägen