Verkstadsvägen

Bergby , Bergby
PDF Spara Dela
Spara
Dela
Yta

5 000 m²

Pris

Tillträde

Beskrivning

  • Industritomt
  • Övrigt

Området ligger 3,5 mil norr om Gävle Stad utmed Hamrångevägen (gamla E4), här äger Kommunen 4 avstyckade tomter för småindustri- och bostadsändamål.

Området ligger 3,5 mil norr om Gävle Stad utmed Hamrångevägen (gamla E4), här äger Kommunen 4 avstyckade tomter för småindustri- och bostadsändamål.

Övrig information

Planbestämmelser:

Småindustri, max 1/3-del av tomtens area får bebyggas, max 1 våning om 4,4 meter

Utförande

VA:

Kommunalt, inom verksamhetsområde för VA, lokalt omhändertagande av dagvatten

El:

Gävle Energi

Omgivning

Företag i närheten:

Brandstation och bostadsbebyggelse

Skyltläge:

Mot Hamrångevägen

Verkstadsvägen