Skriv ut

Skapa PDF

Verkstadsvägen, Bergby

bergby

Området ligger 3,5 mil norr om Gävle Stad utmed Hamrångevägen (gamla E4), här äger Kommunen 4 avstyckade tomter för småindustri- och bostadsändamål.

Fakta

Typ av mark: Industritomt, Övrigt

Pris: Prisuppgift

Tomtarea: 5 000 m²

Karta

Information

Utförande

VA: Kommunalt, inom verksamhetsområde för VA, lokalt omhändertagande av dagvatten

El: Gävle Energi

Övrigt

Planbestämmelser: Småindustri, max 1/3-del av tomtens area får bebyggas, max 1 våning om 4,4 meter

Storlek: 5 000 m²

Omgivning

Företag i närheten: Brandstation och bostadsbebyggelse

Skyltläge: Mot Hamrångevägen

Dokument

Sökhjälp