Kullsveden | SÄTER

Favorit Dela

Nämnsbovägen

Handels och småindustriområde som innehåller bebyggelseområde på ca 2900 m2.

Beskrivning

Industrimark, belägen på mark med särskilda miljöförutsättningar.

Utförande

VA:

Ja

El:

Ja


Omgivning

Omgivning/natur:

Området består av ett plant, delvis skogsbevuxet moränområde

Närservice:

I direkt anslutning till Säters tätort

Kommunikationer:

Busslinjer

Skyltläge:

Nära riksväg 70


Övrig information

Servitut:

Nej

Övriga gravatitioner:

Nej

Planbestämmelser:

Ja

Gemensamhets-anläggningar:

Nej


Visa hela beskrivningen

Dokument

Kontaktuppgifter

TG

Thomas Geijer

thomas.geijer@kommun.sater.se

0225 VISA NR 0225-55144

Marknadsförs av Säters Kommun
sater.se

Intresseanmälan

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

När du skickar en intresseanmälan godkänner du vår personuppgiftspolicy.

Nämnsbovägen