Skriv ut

Skapa PDF

Kullsveden, Kullsveden

säter

Handels och småindustriområde som innehåller två bebyggelseområden på ca 52.300 m2 med en byggrätt på sammanlagt ca 15.700 m2 bruttoarea.

Fakta

Typ av mark: Industritomt
Tomtarea: 52 300 m²
Karta

Information

Utförande

VA

Ja

El

Ja

Storlek

52 300 m²

Omgivning

Omgivning/natur

Området består av ett plant, delvis skogsbevuxet moränområde

Närservice

I direkt anslutning till Säters tätort

Kommunikationer

Busslinjer

Skyltläge

Nära riksväg 70

Övrig information

Servitut

Nej

Övriga gravatitioner

Nej

Planbestämmelser

Ja

Gemensamhets-anläggningar

Nej

Sökhjälp