Skriv ut

Skapa PDF

Nämnsbovägen, Kullsveden

säter

Handels och småindustriområde som innehåller bebyggelseområde på ca 2900 m2.

Fakta

Typ av mark: Industritomt
Tomtarea: 2 900 m²
Karta

Information

Beskrivning

Industrimark, belägen på mark med särskilda miljöförutsättningar.

Utförande

VA

Ja

El

Ja

Storlek

2 900 m²

Omgivning

Omgivning/natur

Området består av ett plant, delvis skogsbevuxet moränområde

Närservice

I direkt anslutning till Säters tätort

Kommunikationer

Busslinjer

Skyltläge

Nära riksväg 70

Övrig information

Servitut

Nej

Övriga gravatitioner

Nej

Planbestämmelser

Ja

Gemensamhets-anläggningar

Nej

Dokument

Nämnsbovägen
Sökhjälp