<< Tillbaka till beskrivningen

Fridhemsvägen 8, Soft Center

Soft Center 3

Soft Center 3 Entré

Soft Center 3 Entré

Soft Center 3

Soft Center 3

Soft Center 3, ljusschakt

Soft Center 3, ljusschakt plan 2 in till ledig yta ca 48 kvm

Soft Center 3 plan 2 ledig yta ca 48 kvm

Soft Center 3 plan 2 ledig yta ca 48 kvm

Soft Center 3, ljusschakt plan 3 in till ledig yta ca 260 kvm

Soft Center 3, ljusschakt plan 3 in till ledig yta ca 260 kvm

Soft Center 3, plan 3 ledig yta ca 260 kvm

Soft Center 3, en av två entréer, ledig yta ca 260 kvm

Soft Center 3, plan 3 ledig yta ca 260 kvm

Soft Center 3, plan 3 ledig yta ca 260 kvm

Soft Center 3, plan 2 ledig yta ca 201 kvm

Soft Center 3, plan 2 ledig yta ca 201 kvm

Soft Center 3, plan 2 ledig yta ca 201 kvm

Soft Center 3, plan 2 ledig yta ca 201 kvm

Soft Center 3, plan 2 ledig yta ca 201 kvm

Soft Center 3 plan 2, egen entré till yta om ca 104 kvm

Soft Center 3 plan 2, korridor till egen entré ca 104 kvm

Soft Center 3 plan 2, öppen entréyta, ca 104 kvm

Soft Center 3 plan 2, liten korridor, 5 kontorsrum, ca 104 kvm

Soft Center 3 plan 2, liten korridor, 5 kontorsrum, ca 104 kvm

Soft Center 3 plan 2, entréyta, wc, ca 104 kvm

Soft Center 3 plan 2, större rum /konferensrum, ca 104 kvm

Flygfoto Soft Center

Flygfoto Soft Center, västra sidan

Soft Center Konferens

Soft Center

Med rum för möjligheter

Video