Kyrkogatan 4C

Centrum , Laholm
Spara Dela
Spara
Dela
Yta

648 m²

Pris

Tillträde

Beskrivning

  • Bostad
Central hyresfastighet med byggnader i två plan med 6 bostadslägenheter, 2 lokaler samt 4 garage. Bostadsytan uppgår till 490 m2 och lokalytan till 158 m2. Fastigheten är belägen utmed Storgatan och Kyrkogatan i centrala Laholm. Bygglov finns för ombyggnad av del av lokal till bostadslägenhet. Hyresvärdet för 2023 för uthyrningsbara ytor uppgår till 761 kkr. Genomsnittliga kostnader, 2020,2021 och 2022 för taxebunden drift, fastighetsskatt och övriga fastighetskostnader uppgår till 189 kkr . Kostnad för reparation och underhåll har schablonberäknats med 90 kr/m2 för den uthyrningsbara arean. Det uppskattade driftnettot uppgår till 514 kkr. Uppvärmning och fastighetsel bekostas av hyresvärden. Hushållsel bekostas av hyresgästerna där var och en har egna abonnemang. På fastigheten finns 8 st. inteckningar om totalt 3 835 tkr uttagna. De senaste åren har följande renoveringar och förbättringsåtgärder genomförts, 2017 installerades en ny värmepump, 2017 renoverades garageportarna, 2019 installerades ett nytt låssystem och fiber drogs in, 2021 målades trapphuset och LED belysning installerades och under perioden 2017- 2021 har 5 av lägenheterna renoverats. Försäljningen kommer att ske genom överlåtelse av bolag. Skattemässigt värde uppgår per 2022-12-31 till 9 122 344 kr.

Ytor

Typ av yta Antal Area m2
Butik 2 158
Bostad 6 490
Tomtarea 750

Ekonomi

Hyresintäkter:

747 000 kr/år

Utförande

Fastighetsbeteckning:

Kräftan 14

Kyrkogatan 4C