Storgatan 4B

Centrum , Laholm
Spara Dela
Spara
Dela
Yta

335 m²

Pris

Tillträde

Beskrivning

  • Bostad
Central hyresfastighet med byggnader i två plan med 3 bostadslägenheter,1 lokal samt 6 parkeringsplatser. Bostadsytan uppgår till 225 m2 och lokalytan till 110 m2. Fastigheten är belägen i mycket centralt intill Stortorget i Laholm. Till fastigheten hör en outnyttjad byggrätt om 300 kvm, samt bygglov för ombyggnad av del av lokal till bostadslägenhet. Hyresvärdet för 2023 för uthyrningsbara ytor uppgår till 407 kkr. Genomsnittliga kostnader 2020, 2021 och 2022 för taxebunden drift, fastighetsskatt och övriga fastighetskostnader uppgår till 105 kkr . Kostnad för reparation och underhåll har schablonberäknats med 90 kr/m2 för den uthyrningsbara arean. Det uppskattade driftnettot uppgår till 272 kkr. Uppvärmning och fastighetsel bekostas av hyresvärden. Hushållsel bekostas av hyresgästerna där var och en har egna abonnemang. På fastigheten finns 8 st. inteckningar om totalt 3 835 tkr uttagna. De senaste åren har följande renoveringar och förbättringsåtgärder genomförts, 2015 målades fönstren mot gatan och 6 st nya parkeringsplatser anlades, 2016 målades kuporna, 2019 installerades ett nytt låssystem och 2020 installerades en ny värmepump. Försäljningen kommer att ske genom överlåtelse av bolag. Skattemässigt värde 2 968 941 kr.

Ytor

Typ av yta Antal Area m2
Bostad 3 225
Butik 1 110
Tomtarea 995

Ekonomi

Hyresintäkter:

393 000 kr/år

Utförande

Fastighetsbeteckning:

Jungfrun 2

Teknisk information

Byggnad: 1

Byggår: 1929

Byggnad: 2

Byggår: 1929

Storgatan 4B