Södra vägen 32

Rydboholm , Rydboholm
Spara Dela
Spara
Dela
Yta

140 599 m²

Pris

19 900 000 kr

Tillträde

Beskrivning

  • Övrigt
Fastighet med närhet till riksväg 40, 41 och 27. Byggrätt 50 %, dvs ca 70.000 kvm där större delen av tomten tillåter en bygghöjd på 13,8 meter och en mindre del med en bygghöjd på 4,5 meter. I praktiken kan byggrätten läggas på området med den högre bygghöjden. I detaljplanen är området avsatt till industri vilket medger produktion, lagring och annan hantering av varor. Det finns ett avtal på 36 månader med möjlighet till förlängning avseende utfyllnad med schaktmassor och markberedning på ett område av drygt 2 ha. Uppskattad intäkt är ca 400 000 kr/år. Ingen byggnadsskyldighet föreligger. Detaljplan och översiktskarta finns under dokument. Försäljningen kommer att ske via aktiebolagsöverlåtelse.

Ekonomi

Pris:

19 900 000 kr

Södra vägen 32