<< Tillbaka till beskrivningen

Himmelsbodavägen 21, Skyttbrink Industriområde

Obebyggd tomt om 1 354 kvm

Huset som syns i bild står på granntomten

Attraktivt läge

Tomt bygglovsenheten

Karta

Området

Stängslat runt tomten

Generös byggrätt

Kommunen äger skogen bakom tomten

Asfalterad infart med grindar

Tomt bygglovsenheten

Karta

Området

Skyttbrink industriområde