Torreby 60

Torreby , Munkedal
Planskiss Spara Dela
Spara
Dela
Yta

17 000 m²

Pris

28 000 000 kr

Tillträde

Enligt Överenskommelse

Beskrivning

  • Bostad
  • Övrigt

Generösa byggrätter för bostäder inom detaljplanerat område.

Välkommen till vackra Torreby, beläget i hjärtat av Bohuslän vid Färlefjorden, sydväst om Munkedal. Det lugna läget och de vackra omgivningarna är en lisa för själen året om.  Här erbjuds överlåtes genom bolag av fastigheterna Torreby 3:161, 3:173 och 3:162. Detaljplanerna innehar en total byggrätt om ca 6000 BTA, för bostäder. Beläget ca 500 meter från havet och salta bad samt vackra Torreby slott med Bohusläns äldsta golfbana. Planbestämmelsen är B för bostäder, bilder på ritningar i material är endast inspirationsförslag. Den totala markytan för området är på ca 1,7 ha. Om så önskas finns en förberedd bostadsrättsförening lämplig för seniorboende eller lägenhetsstudios.  Stadgarna medger uthyrning av bostaden delar av året, vilket bidrar till en god ekonomisk affär för alla. Prissättning baseras på extern analys och värdering av auktoriserad fastighetsvärderare från Bryggan fastighetsekonom.
Kontakta ansvarig fastighetsmäklare Stina Behrman för mer information och enskild visning. Planerad visningsdag med enskilda tider 27 augusti. Fastigheterna kan visas andra dagar efter överenskommelse.
Mail: stina.behrman@esny.se, Mobil: 07231174

Övrig information

Planbestämmelser:

Detaljplan: Stallet torreby,torreby 3:161,3:162 m fl (2006-02-08). Ska läsas tillsammans med godkända tillägg

Gemensamhets-anläggningar:

Gemensamhetsanläggning MUNKEDAL TORREBY GA:13, GA:4, GA: 5.

Övrigt:

Visning av fastigheten och genomgång av Bolagsöverlåtelse och fastighetsförvärv sker enskilt enligt överenskommelse. Bokas med ansvarig fastighetsmäklare Stina Behrman. Vid visning, lämnas dokument kring försäljningsprocessen. Indikativt bud lämnas till mäklaren baserat på erhållen dokumentation. Visning, tecknande av överlåtelseavtal, DD samt tillträde sker efter överenskommelse. Avyttras genom: Bolagsöverlåtelse samt fastighetsförvärv. Tillträde: Enligt överenskommelse Mottagare av prospektet får endast använda det för eget ändamål och inte kopiera eller delge den till andra, utan skriftligt tillstånd. För fastigheterna Torreby 3:161, 3:173 och 3:162 gäller detaljplan, Stallet Torreby 3:161, 3:162 m fl, antagen 2006-02-14, och tillägg av detaljplanen, antagna 2007-03-14 respektive 2008-05-14. Totala Bruttoarea (BTA) enligt detaljplanen uppgår till total invändig area ca 6000 m2 Fördelat på fastigheten Torreby 3:161, 3 315 m2, Torreby 3:173, 1 798 m2 och Torreby 3:162, 924 m2. Planen säger bebyggelse B för bostäder men även kontor, om så önskas. Med kontor avses även hotell och liknande personaltät verksamhet, I detaljplanen avseende Torreby 3:161 och 3:173, medges en ombyggnad till bostäder, hotell och kontor av samtliga befintliga byggnader och byggrätter med undantag av 300 kvm vinterträdgård i söderläge och garage i norr. Förändringen i detaljplanen antagen 2007 gör att byggnadshöjden på Torreby 3:173 uppgår till 6,0 meter, med minsta respektive största tillåtna takvinkel om 30-34°. Utöver denna angivna höjd tillåts takkupor om 1/3 av fasadlängden. Även vindsvåningen får inredas till bostäder. På Torreby 3:162 medges bostäder i sutteräng. Högsta tillåtna byggnadshöjd är 5,5 meter utöver denna angivna höjd tillåts takkupor om 1/3 av fasadens längd. Huvudbyggnad får uppföras intill ett avstånd av 4,5 meter från gräns mot grannes fastighet. Uthus och garage får där miljö- och byggnämnden finner lämpligt, placeras intill ett avstånd av 1,5 meter från gräns mot grannes fastighet. Halva fastighetens yta är avsedd för parkeringsändamål för området, lämpligt för 60-70 bilar. Förändringar i tillägg till detaljplanen antagen 2008 är, ökade byggrätter på både 3:101 och 3:162, då bestämmelsen marken får inte bebyggas (punktprickning) upphävs på en mindre del av området. Utöver detta tillkommer byggrätt för inglasad vinterträdgård till en yta av max 300 m2. Vinterträdgård och befintligt långstall har en högsta byggnadshöjd av 3,5 meter, med tillstånd för mindre takkupor på befintlig stallbyggnad. Övrigt: Va- anslutningsavgifter för 6000 BTA verksamhet på 3:161 är betalda Fiber är framdraget till tomtgräns. (ca 10 kablar) Elanslutning och abonnemang 25 amp betalt fortlöpande för 3:161 och 240 amp kabel indragen i vagnsbod som förberedelse för eventuellt restaurangkök i Stallet. Exploateringsavtal för fastigheterna saknas och får enligt lag ej påföras i efterhand. Cadritningar för flera av byggrätterna finns framtagna och kan medfölja om så önskas. Servitut: Nyttjanderätt, Last 7, 2016-10-13 Nyttjanderätt, Last 2, 1987-07-30 Nyttjanderätt, Last 1, 1985-12-11 Ledningsratt vatten-och avloppsledningar, Last 1430-374 - 1, 2007-08-21 Officialservitut väg, Last 14-FOS-1851 - 2, 1981-07-03, Officialservitut väg, Last 14-FOS-1851 - 3, 1981-07-03 Ledningsrätt vatten och avlopp, Last 1430-95/35 - 1, 1995-11-22 Officialservitut gångväg, Last 1430-23 - 2, 1998-08-31 Officialservitut väg, Last 1430-23 - 1, 1998-08-31 Officialservitut avlopp, Last 1430-469 - 1, 2008-06-16 Officialservitut vattenledning, Last 1430-469 - 2, 2008-06-16 Officialservitut väg, Last 1430-469 - 3, 2008-06-16 Officialservitut avlopp, Förmån 14-FOS-1851 - 1, 1981-07-03.

Ekonomi

Tillträde:

Enligt Överenskommelse

Pris:

28 000 000 kr

Prisinformation:

Som riktvärde för budgivningen sätts 28 miljoner kronor som avser 22,5 miljoner för aktierna, resterande är reglering av utgivet inlånat kapital. Priset baseras på extern bolags och fastighetsvärdering.

Utförande

VA:

Va- anslutningsavgifter för 6000 BTA verksamhet på 3:161 är betalda

El:

Elanslutning och abonnemang 25 amp betalt fortlöpande.

Omgivning

Omgivning/natur:

Torreby är beläget i Munkedals kommun endast 5 km från E6 och ligger i en underbar miljö och natur i hjärtat av Bohuslän, utmed Färlevfjorden i Gullmarn. Här får du det bästa av flera världar i en fantastisk miljö, nära till hav och bad. Här ligger Torreby slott som byggdes 1887, i engelsk countryhouse stil, som en sommarvilla av grosshandlaren Nils George Sörensen från Dröbak i Norge. Torreby slott omges av Torreby golfbana, som byggdes 1961 och är Bohusläns äldsta. Golfbanan är känd för att vara en av Europas bästa parkbanor. Torreby erbjuder fantastiskt vacker natur med dess ek och bok skogar. Det finns även fina vandringsleder och promenadstråk. Ner mot Färlevfjorden i väster ligger en småbåtshamn och på andra sidan vattnet ligger Vann Spa och Hotell. Via Färlevfjorden kommer du in i Gullmarn som leder hela vägen ut till Lysekil och Malö strömmar. Vill man bada finns badplats i Apelviken, en kort promenad bort med sandstrand, klippor, badbrygga, grillplatser samt grosshandlarens vedeldade bastuhus. För att få tillgång till bastun behöver man lösa medlemskort i badföreningen. Kommunal badplats finns i Gårvik med simskola, hopptorn och kiosk på sommaren.

Företag i närheten:

Näringslivsregister https://munkedal.uc.standout.se/ Kommunala bolag Dingle Industrilokaler AB (Dilab) Munkedals bostäder AB (Munkbo) Munkedal Vatten AB. Västvatten AB. Regional Avfallsanläggning i mellersta Bohuslän (Rambo AB) Vadholmen 2:81 med flera AB.

Parkeringsmöjligheter/garage:

Det finns redan goda parkeringsmöjligeheter på fastigheten. Parkering eller garage kan göras utifrån behov.

Närservice:

Torreby ligger med närhet till Munkedals lokala centrum, här finns god allmän service, så som livsmedelsaffärer, systembolag, bank, apotek, vårdcentral och restauranger. Från Torreby tar man sig vidare med bil till Torp Köpcentrum på ca 15-20 minuter.

Vägbeskrivning:

Tag E6 och kör mot Munkedal, vid Munkedalsmotet tag av mot väg 813. Följs skyltning mot Torreby Slott och golfbana. Strax före dess parkering tag av höger. Kör ca 350 meter, där fastigheten liger tar vägen slut.

Kommunikationer

Från Torreby tar man sig vidare med bil till Torp Köpcentrum på ca 15-20 minuter. Det är 6,5 km till E 6. Till Göteborg tar man sig på ca 1 timma via E6, och till Oslo tar det lite mer än 2 timmar. Västkustens pärlor, såsom Lysekil, Smögen, Hunnebostrand eller Grebbestad, når man på ca 20-40 minuter. Från Munkedal kan man åka kollektivt med antingen buss eller tåg. Med tåg tar man sig enkelt till Göteborg eller Strömstad.
Torreby 60