Smörhålevägen 7

Kungsbacka , Kungsbacka
Spara Dela
Spara
Dela
Yta

3 263 m²

Pris

Tillträde

Enligt överenskommelse

Beskrivning

  • Industritomt
  • Lager & logistik

Centralt belägen mark i Kungsbacka. Byggrätt finns om ca 800 kvm BYA och ett bygglov för kontorsbyggnad har tidigare tagit fram för fastigheten.

Det bygglov som tidigare är sökt ger en BTA om 2445 kvm och LOA om 2317 kvm.

Projektet är framtaget i samarbete med Liljewall arkitekter.

• Centralt område med närhet till E6:an södra infart. 
• Närhet till Inlags industriområde.
• Det centrala läget och närhet till stora trafikleder har gjort området mycket attraktivt för företag i olika branscher.
• Attraktivt område för både hyresgäster och fastighetsägare.

Detaljplan

Får marken användas endast för industriändamål och kontorsändamål.

Högsta takfotshöjd 7 meter.

Taklutning max 27 grader.

Kungsbacka

Kungsbacka expanderar och satsar på ett rikt och varierat näringsliv. Kommunen är en av Sveriges mest företagstäta kommuner. Den stora byggnationen av nya bostäder har också gjort att flera invånare vill arbeta inom Kungsbacka kommun. Kommunen företag präglas av god och stabil tillväxt där många av bolagen dessutom är lönsamma. I kommunen finns goda framtidsutsikter för ett rikt näringsliv som ständigt växer.

Fastigheten kommer överlåtas genom bolagsöverlåtelse.

För mer information kontakta ansvarig transaktionsrådgivare.

Ekonomi

Taxeringsvärde:

1 794 000 kr

Tillträde:

Enligt överenskommelse

Smörhålevägen 7