Munksjögatan 10

Götafors , Vaggeryd
Spara Dela
Visionsbild Flygfoto VLP
Spara
Dela
Yta

1 200 - 90 000 m²

Hyra

Tillträde

Beskrivning

  • Industri & verkstad
  • Lager & logistik
  • Kontor
  • Övrigt

Vaggeryd Logistikpark är ett nytt logistiknav i södra Sverige, 20 min söder om Jönköping. Här finns ca 120 000 Kvm byggbar bruttoarea. Upp till 20 MW!

Ny Logistikpark i Vaggeryd

I industriområdet Götafors i Vaggeryd, ca 20 minuter söder om Jönköping kommer vi att uppföra ett antal logistikanläggningar med varierande lokalyta. Här finns möjligheter för varje ny hyresgäst att skapa en skräddarsydd lösning för både yta och funktion. Möjlighet till 10 Megawatt 2023 samt 20 Megawatt 2024.

Centralt läge med närhet till hela södra Sverige

Vaggeryd Logistikpark ligger i mitten av södra Sverige. Med direkt anslutning till E4 finns det en närhet till Sveriges tre största städer, inkluderat Köpenhamn och Oslo. Utöver lastbilstransporter finns även tillgång till järnväg för samtliga hyresgäster vilket ger en stor flexibilitet vid val av transportsätt.

Klar Infrastruktur för snabb byggnation.

Trots att området i stort inte är uppbyggt än finns en redan klar infrastruktur. Detta underlättar väsentligt för en snabb utveckling av området. El och fjärrvärme har full kapacitet från start och täcker all framtida behov för alla planerade anläggningar. Ett existerande vägnät med flera tillfartsvägar sörjer för ett gott trafikflöde utan flaskhalsar.

Besök även: www.https://vaggerydlogistikpark.se/

Övrig information

Övrigt:

Maximal el- och fjärrvärmeförsörjning finns redan i området. Inga begränsningar när utnyttjandet ökar. Vi kan erbjuda upp till 10 Megawatt.

Ytor

Typ av yta Minsta yta Maximal yta Kr/m2/år
Lager & logistik 1 200 90 000

Ytbeskrivning

Vi bygger nya logistik eller produktionslokaler skräddarsydda efter våra kunders behov. Produktionstiden är ca. 10 - 14 månader.

Bekvämligheter

Besöksparkering
Cykelrum
Elbilsplatser
Fiberanslutning
Garage (kall)
Kök/pentry
Kundparkering
Lastkaj
Lastport
Parkering
Skyltläge
Verkstad
WC

Ekonomi

Kontraktlängd:

Förhandlingsbart

Kontrakttyp:

Förstahandskontrakt

Utförande

Fastighetsbeteckning:

Skogshyltan 1:4

Planlösning:

Nyproduktion som anpassas till verksamhetens behov. Möjlighet till 10 Megawatt 2023 samt 20 Megawatt 2024.

Teknisk information

Uppvärmning:

Fjärrvärme

Lokalen kan nås via:

Flera tillfartsvägar till området tryggar ett gott trafikflödet både till och från E4:an. Befintligt vägnät inom området skapar lätta anslutningsmöjligheter till de nya anläggningarna. Järnvägsförbindelse/industrispår finns redan i området.

Ventilation:

Mekanisk till- och från luft

Miljöcertifiering:

BREEAM

Den här certifieringen är världens mest använda. Breeam används för befintliga och nybyggda kommersiella byggnader. 2013 kom en svensk version som utgår från svensk lagstiftning, svenska metoder och arbetssätt. Breeam är en heltäckande certifiering med många indikatorer. Här görs bedömningar inom projektledning, energianvändning, inomhusklimat, vattenhushållning, avfallshantering, markanvändning, påverkan på närmiljön, byggmaterial och föroreningar samt byggnadens läge i förhållande till allmänna kommunikationsmedel.

Källa

Omgivning

Parkeringsmöjligheter/garage:

Stora ytor för parkering och fordonsuppställning.

Närservice:

Vaggeryd och Skillingaryd inom några minuter med bil.

Skyltläge:

Utmärkt skyltläge direkt intill E4:an.

Vägbeskrivning:

Flera tillfartsvägar till området tryggar ett gott trafikflödet både till och från E4:an (Trafikplats Vaggeryd Södra, avfart nr. 89). Befintligt vägnät inom området skapar lätta anslutningsmöjligheter till de nya anläggningarna.

Munksjögatan 10