<< Tillbaka till beskrivningen

Tengelinsgatan

Hus A från torget

Takvåning

Hus A från söder

Husets placering Gasverksområdet