Högstorp 105

Älvängen , Älvängen
Spara Dela
Spara
Dela
Yta

5 000 m²

Hyra

Tillträde

Beskrivning

  • Butik
  • Industri & verkstad
  • Lager & logistik
  • Kontor
  • Övrigt

Lagerhallar, butiksyta och kontor med kanonläge

Granne med E45:an och med bra skyltläge finns möjligheten att hyra en eller flera lagerhallar samt stora markytor. På fastigheten finns även en kontorsbyggnad samt en hall som även är inredd med butiksyta. De invändiga ytorna är fördelade enligt följande: Byggnad A - ca 950 kvm isolerad lagerhall med port om 4,5 m * 5,7 m. Asfalterad golvyta och takhöjd mellan 4,8 m - 6,5 m. Byggnad B - Butiksyta om ca 250 kvm och isolerad lageryta om ca 1 250 kvm. Dubbla portar med måtten 5,5 m * 4,5 m. Asfalterad golvyta och takhöjd mellan 5,5 m - 6,7 m under balk. Byggnad D - Isolerad lageryta om ca 1 425 kvm med asfalterad golvyta. Port med måtten 4,5 m * 4,5 m samt takhöjd mellan 5,5 m - 7,25 m. Byggnad E - Kontorsbyggnad i 1 1/2-plan om totalt ca 250 kvm. Uppdelad i kontorsutrymmen och gemensamhetsytor. Dessutom finns övriga byggnader, b la de röda hallarna som syns på bild som även de finns tillgängliga för uthyrning. Total markyta uppgår till ca 45 000 kvm.

Ytor

  • Total yta:

    5000 m2

Högstorp 105