Skriv ut

Skapa PDF

Vierödsgatan 4, Löberöd

löberöd

Industrifastighet om ca 3 200 kvm i nordöstra Löberöd, nära Hörbyvägen.

Fakta

Typ av mark: Industritomt, Övrigt
Pris: Priser för industrimark togs i kommunfullmäktige våren 2010. Fast del: 40 000 kr. Rörlig del: 130 kr/m²
Tomtarea: 3 193 m²
Karta

Information

Beskrivning

I nordöstra Löberöd ligger industrifastigheten Ölycke 1:270. Fastigheten omfattar idag 2994 kvm, men kommer att utökas med ca 200 kvm mot Vierödsgatan i enlighet med gällande detaljplan. I kartan visar röd streckad begränsningslinje den mark som säljs. Fastighetsgränsen som den ser ut idag redovisas med svart heldragen linje. Gällande detaljplan anger att fastigheten ska användas för icke störande industrier, verksamheter samt kontor. Maximalt 50 procent av fastighetsytan får bebyggas och högsta tillåtna byggnadshöjd är 5 meter. Fastigheten ligger mycket nära Hörbyvägen som är genomfartsleden i Löberöd.

Storlek

3 193 m²

Ekonomi

Pris

Priser för industrimark togs i kommunfullmäktige våren 2010. Fast del: 40 000 kr. Rörlig del: 130 kr/m²

Dokument

Länkar

Vierödsgatan 4
Sökhjälp