Vierödsgatan 4

Löberöd , Löberöd
Spara Dela
Vierödsgatan 4, Löberöd
Spara
Dela
Yta

3 193 m²

Pris

Tillträde

Beskrivning

  • Industritomt
  • Övrigt

Industrifastighet om ca 3 200 kvm i nordöstra Löberöd, nära Hörbyvägen

I nordöstra Löberöd ligger industrifastigheten Ölycke 1:270. Fastigheten omfattar idag 2994 kvm, men kommer att utökas med ca 200 kvm mot Vierödsgatan i enlighet med gällande detaljplan. I kartan visar röd streckad begränsningslinje den mark som säljs. Fastighetsgränsen som den ser ut idag redovisas med svart heldragen linje.

Gällande detaljplan anger att fastigheten ska användas för icke störande industri, verksamhet eller kontor. Maximalt 50 procent av fastighetsytan får bebyggas och högsta tillåtna byggnadshöjd är 5 meter. Fastigheten ligger mycket nära Hörbyvägen som är genomfartsleden i Löberöd.

Ekonomi

Prisinformation:

Priser för industrimark togs i kommunfullmäktige i december 2021. Fast del: 40 000 kr. Rörlig del: 200 kr/m²

Vierödsgatan 4