<< Tillbaka till beskrivningen

Hjältarydsvägen, Rörvik Timber Myresjö

Produktionslokal cirka 6100 m2

Produktionslokal cirka 6100 m2 invändigt

Produktions/lagerlokal cirka 1000 m2

Produktions/lagerlokal cirka 1000 m2 invändigt

Lagerlokal cirka 9100 m2 (kalllager)

Kontor 250 m2

Ny biobränslepanna - Pannhus

Ex. på lagerlokal/produktionslokal

Ex på stora hårdgjorda ytor