kvarnåker

Kvarnåker , Dala-järna
Spara Dela
Spara
Dela
Yta

69 400 m²

Pris

Tillträde

Beskrivning

  • Industritomt

69 400 kvm industritomt - Kvarnåker.

Detaljplanelagt för industri. Området är inte avstyckat i tomter. Högsta byggnadshöjd är åtta meter. Största byggnadsarea är 35 procent av tomtarean. Vatten/avlopp finns indraget till potentiellt fem tomter. El finns inte indraget till industriområdet, men däremot till närliggande fastigheter. Potentiella företag, vilka bygger på tomterna, ordnar egen elanslutning efter kontakt med Ellevio.

Dokument

kvarnåker