Verkstadsvägen

Grönalid , Vansbro
Spara Dela
Spara
Dela
Yta

13 734 m²

Pris

Tillträde

Beskrivning

  • Industritomt

Område på Grönalid.

Detaljplanelagt för småindustri. Området är inte avstyckat i tomter.
Högsta byggnadshöjd är sju meter. Största byggnadsarea är 35 procent av tomtarean.
Vatten/avloppsanslutning finns avsatt till varje område.
El finns inte indraget till industriområdena, men däremot till närliggande fastigheter. Potentiella företag, vilka bygger på tomterna, ordnar egen elanslutning efter kontakt med Ellevio.

Dokument

Verkstadsvägen