Skriv ut

Skapa PDF

Fabriksvägen, Grönalid

vansbro

Grönalid - Området (38 787 kvadratmeter) vid nya Brandstationen.

Fakta

Typ av mark: Industritomt
Tomtarea: 38 800 m²
Karta

Information

Beskrivning

Detaljplanelagt för industri. Området är inte avstyckat i tomter. Högsta byggnadshöjd är 15 meter. Inga angivelser kring hur stor del av tomtarean som får bebyggas. Vatten/avloppsanslutning finns indraget till Brandstationen. El finns inte indraget till industriområdena, men däremot till närliggande fastigheter. Potentiella företag, vilka bygger på tomterna, ordnar egen elanslutning efter kontakt med Ellevio.

Storlek

38 800 m²

Länkar

Fabriksvägen
Sökhjälp