Fabriksvägen

Grönalid , Vansbro
Spara Dela
Spara
Dela
Yta

38 800 m²

Pris

Tillträde

Beskrivning

  • Industritomt

Grönalid - Området (38 787 kvadratmeter) vid nya Brandstationen.

Detaljplanelagt för industri.
Området är inte avstyckat i tomter. Högsta byggnadshöjd är 15 meter.
Inga angivelser kring hur stor del av tomtarean som får bebyggas. Vatten/avloppsanslutning finns indraget till Brandstationen.
El finns inte indraget till industriområdena, men däremot till närliggande fastigheter. Potentiella företag, vilka bygger på tomterna, ordnar egen elanslutning efter kontakt med Ellevio.

Dokument

Fabriksvägen