Grönalid | Vansbro

Favorit Dela

Fabriksvägen

Grönalid - Området (38 787 kvadratmeter) vid nya Brandstationen.

Beskrivning

Detaljplanelagt för industri. Området är inte avstyckat i tomter. Högsta byggnadshöjd är 15 meter. Inga angivelser kring hur stor del av tomtarean som får bebyggas. Vatten/avloppsanslutning finns indraget till Brandstationen. El finns inte indraget till industriområdena, men däremot till närliggande fastigheter. Potentiella företag, vilka bygger på tomterna, ordnar egen elanslutning efter kontakt med Ellevio.

Visa hela beskrivningen

Länkar

Kontaktuppgifter

TE

Tobias Eriksson

tobias.eriksson@vansbro.se

0281 VISA NR 0281-753 56

Marknadsförs av Vansbro kommun
vansbro.se

Intresseanmälan

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

När du skickar en intresseanmälan godkänner du vår personuppgiftspolicy.

Fabriksvägen