Skriv ut

Skapa PDF

Bergkvaravägen 21, Industrimark 1

torsås

Ca 30 000 kvm mark planlagd för industri men kan säljas i mindre, för ändamålet lämplig, storlek.

Fakta

Typ av mark: Industritomt
Pris: 10 kr/m2 (plus avstyckningskostnad).
Tomtarea: 30 000 m²
Karta

Information

Beskrivning

I området är alla typer av industriverksamhet tillåten enligt detaljplanen. All verksamhet måste dock uppfylla lagstiftningens krav på buller, utsläpp, skyddsavstånd mm. Området kräver markberedning.

Storlek

30 000 m²

Ekonomi

Pris

10 kr/m2 (plus avstyckningskostnad).

Omgivning

Omgivning/natur

Industri, kontor och företagsverksamhet. Området gränsar till Bergkvaravägen som ansluter Torsås med Bergkvara från E22.

Företag i närheten

Torsås företagscentrum, TBS Yard m fl

Kommunikationer

E22

Länkar

Bergkvaravägen 21
Sökhjälp