Skriv ut

Skapa PDF

Holmträskvägen 14, Stockholm

huddinge

Mark 12.300kvm Klassad som tung industrimark. Nybyggnad på 50% av marken. Tillstånd för 150.000ton avfalls hantering/år. Markavjämnad och inhäggnad.

Fakta

Typ av ledig lokal: Industri/Verkstad, Lager/Logistik
Storlek: 6 000 m²
Karta

Information

Beskrivning

Det finns tre hyresavtal som löper i 4 år med hyresintäkter på 2 540 004kr/år Fastighetsbeteckning Gladö 76:8 I Huddinge kommun. Adress: Holmträskvägen 14. Fastighetens storlek 12300m2. Klassad som Tung industrimark. Byggnad som får uppföras är 50% av markens area. Tillstånd från Länstyrelsen. 150 000ton avfall per år. Övrig info: Mark bortschaktad till fast berg dvs ingen risk för föroreningar i marken. Berg sprängt och utfyllt på fastigheten för markavjämning. VA betalt och påkopplat. El anslutning betalt och påkopplat. Dagvatten hantering installerad. Klass 1 Slam och oljeavskiljare installerat samt avtängningsventiler. Våg för fordon 24 m istallerat. Våghus 3 bodar. Fastigheten är inhägnad med 3 st infartgrindar varav 1 st elektrisk. Ny väg Planerad vilket gör ett stort lyft för fastigheten och framtida näringsidkare i Huddinge/Gladö. Se Länk: https://www.huddinge.se/stadsplanering-och-trafik/trafik-och-resor/strategi-och-infrastruktur/tvarforbindelse-sodertorn/ Denna väg kommer att ansluta till förbifart Stockholm Vårby samt Jordbro. Det är en stor fördel för framtiden och gör Gladö till ett framtida nav gällande Tung industri i Stockholm. I Nynäshamn byggs hamnen ut för flera miljader och detta kommer att ge effekt då trafiken kommer att röra sig från hamnen och åka nya vägsträckningen som är planerad enligt länken och sedan ansluta till förbifart Stockholm.

Utförande

Ytor Max Kr/m2/år
Lager/Logistik 6 000

Omgivning

Vägbeskrivning

Från Huddinge centrum väg 259 mot Gladökvarn

Dokument

Holmträskvägen 14
Sökhjälp